Noodverordening in verband met het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden.

Daarom geldt er sinds 15 maart een noodverordening. Sinds 18 november is er een nieuwe noodverordening.

De nieuwe noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.