Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home

Productoverzicht

Totaaloverzicht producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aan- en uitbouwen: erkers, serres, carports, schuurtjes, garages
Aangifte van overlijden
Aanvraag Omgevingsvergunning
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
Afschrift of uittreksel burgerlijke stand
Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit
Afval storten
Afval van huishoudens
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Belastingdienst
Bestemmingsplan
Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning
Bouwgrond
Briefadres
Buitenlandse (bron)documenten
Collectevergunning
Dakkapellen
Dakramen en lichtkoepels
De Blauwe Zoom
Dierenambulance
DigiD, aanvragen
Drank- en Horecavergunning
Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
Erkenning kind
Evenement organiseren
Exploitatievergunning inrichting
Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning
Geboorteaangifte
Gebruik achternaam
Gebruik gemeentegrond (plaatsen steigers, containers, e.d.)
Gehandicaptenparkeerkaart
Geheimhouding persoonsgegevens
Geluidshinder horeca-inrichting
Gemeentelijke belastingen
Gemeenteraadsverkiezingen
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Gevonden en verloren voorwerpen
Grafsteen of gedenkteken plaatsen
Honden
Hondenbelasting
Huishoudelijke ondersteuning
Huisnummer en adres toekenning
Identiteitskaart
Inschrijven vanuit het buitenland
Inzage bouwarchief
Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
Kadastrale informatie
Kapvergunning
Klachten over de gemeente
Koninklijke onderscheidingen
Kozijnen en gevelpanelen
Leegstandsvergunning / tijdelijk verhuur woonruimte
Leerlingenvervoer
Legalisatie handtekening (uitnodiging, garantverklaring)
Legesverordening
Melden overlast
Melding exploitatie bedrijf (milieumelding)
Melding (milieubeheer)
Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)
Milieuvergunning
Naamswijziging
Nederlander worden door naturalisatie
NEE-JA of NEE-NEE sticker
Ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap)
Onrechtmatig grondgebruik
Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)
Ontheffing Winkeltijdenwet
Parkeergebied blauwe zone
Paspoort
Persoonsgegevens veranderen
Peuteropvang
Planschade
Precariobelasting
Predikaat Hofleverancier en Koninklijk, en Koninklijke erepenning
Reclame plaatsen (bijv. aan gevel of pand)
Reclamemateriaal verspreiden
Rijbewijs
Rioolheffing eigenaren en gebruikers
Rolstoel aanvraag of aanpassing (Sociale Dienst Drechtsteden)
Rolstoel, scootmobiel, tillift
Sloopmelding
Sociale Dienst Drechtsteden
Sportcarrousel
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen bij volmacht
Stookontheffing
Stuk grond kopen
Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Trouwen en registratie partnerschap
Uittreksel persoonsgegevens (BRP)
Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten
Verhuizen in of naar Hardinxveld-Giessendam
Verhuizen naar het buitenland
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Vervoer, Drechthopper, kosten ander vervoer
Voorzieningen maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
Wonen, aanpassingen in huis
Woning huren / voorrang op een woning
Zwembad de Duikelaar

Pagina delen

LinkedIn
Google+