Spring naar inhoud

Sociaal team

Het sociaal team helpt bewoners die problemen hebben en er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. U kunt via een huisarts of een andere zorgverlener bij het sociaal team terecht komen.


Advies en informatie

Bij het sociaal team, kunt u via tel. 14 0184 op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur terecht met vragen en advies over wonen, welzijn, zorg en hulp bij de opvoeding.


Waarom een sociaal team

Soms heeft u geen oplossing voor uw zorgen. Als er meer aan de hand is, krijgt u vaak met verschillende hulpverleners te maken. Bij het sociaal team heeft u één hulpverlener als vast aanspreekpunt die samen met u één plan maakt waarin alle hulpvragen aan de orde komen. In het sociaal team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden bij elkaar.


Zij adviseren elkaar en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. Op deze wijze wordt u sneller en efficiënter geholpen.


Hoe werkt het sociaal team

Als u wordt verwezen naar het sociaal team, neemt een medewerker van het sociaal team contact met u op voor een afspraak. Het gesprek met de medewerker van het sociaal team vindt bij u thuis plaats of ergens anders als u dat liever heeft. Het gaat erom dat het een plek is waar u zich prettig voelt. Het eerste gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen.


De medewerker van het sociaal team zal vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. De afspraken die u daarover maakt worden vastgelegd in een plan met actiepunten.


Niet oplossen voor u, maar met u

Verwacht niet dat de medewerker van het sociaal team alles voor u oplost. Hij of zij denkt met u mee over wat de beste oplossing voor u is. Daarbij zal hij u ook vragen wat u zelf kunt doen of met behulp van anderen. Zijn er mensen in uw omgeving die u bij bepaalde zaken kunnen helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, waarbij u kunt aansluiten?


Als u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, helpt de medewerker u die hulp te verkrijgen. Het kan zijn dat u op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige u gaat helpen met het innemen van uw medicijnen, de buren samen met u de boodschappen gaan doen en de gemeente een aantal zaken in uw woning laat aanpassen.


Wie zitten er in het sociaal team

In een sociaal team zitten tenminste een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een jeugdprofessional, een clientondersteuner en andere deskundigen als dat nodig is. U krijgt de hulpverlener als aanspreekpunt die het beste bij uw hulpvraag past. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken in en met het sociaal team vertrouwelijk.

Sandra Klokman

Sandra Klokman
Functie:
E-mail adres:
Specialismen:

Coördinator sociaal team
scd.klokman@gemhg.nl

Leidinggevende sociaalteam, werkt nauw samen met beleid en bestuur.

Tanja Anderson

Tanja Anderson

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-21.56.83.35
t.anderson@gemhg.nl
(School-) maatschappelijk werk/ gezinscoaching.

Maaike van Hoorne

Maaike

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-21.56.83.90
m.van.hoorne@gemhg.nl
Thuisbegeleiding/ gezinscoaching/ multiprobleemgezinnen.

Nel de Bruijn

Nel

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:

Medewerker

06-27.20.92.63

n.de.bruijn@gemhg.nl

Algemeen maatschappelijk werker.

Marion van Gelder

Marion
Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-20.64.68.23
m.van.gelder@gemhg.nl
Jeugdprofessional/ multiprobleemgezinnen.

Ellen de Quastenit

Ellen

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-30.19.55.03
e.de.quastenit@gemhg.nl
Wijkverpleegkundige, heeft ervaring met dementie en eenzaamheid.

Rebekka Zekveld

Rebeka

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-86.80.38.54
r.zekveld@gemhg.nl
Jeugdprofessional, begeleiden van jongeren en ouders, pgb expert.

Marja Poker

Marja

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
:
Medewerker
06-27.20.99.79
m.poker@gemhg.nl
(school-)algemeen maatschappelijk werker.

Sari Roubos

Sari

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-11.92.85.94
s.roubos@gemhg.nl
Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking.

Saskia Heemskerk

Saskia

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-89.99.03.64
s.heemskerk@gemhg.nl
Jeugdprofessional, autistische kinderen en werkt systeemgericht met ouders.

Lysanne Jansen-Thorig

Lysanne

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-89.99.04.21
ljansen@gemhg.nl
Administratieve ondersteuning

Sanne Schwartz

Sanne

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-86.80.95.48
s.schwartz@gemhg.nl
Jeugdprofessional/ opvoedondersteuning/ jongeren.

Jette Paans

Jette

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06 - 23.52.63.75
j.paans@gemhg.nl
Jeugdprofessional/ gezinscoaching.

Tessa Wink

Tessa

Functie:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Specialismen:
Medewerker
06-86814455
t.wink@gemhg.nl
Gedragswetenschapper Jeugd GGZ

Pagina delen

LinkedIn
Google+
 

Contact

Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
tel. 14 0184 (6 cijfers klopt)
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
facebookwww.facebook.com/gemhg
whatsapp 06-34 65 62 85Openingstijden


Tips voor de website