Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

De burgemeester over Koningsdag en 4 en 5 mei

Koningsdag 2019

De Koninklijke familie viert dit jaar Koningsdag in de stad Amersfoort. De voorbereidingen daarvoor zijn al een jaar geleden gestart. Maar vergis u niet, in Hardinxveld-Giessendam is men ook al maandenlang in de weer om Koningsdag 2019 voor onze inwoners tot een mooi 'Oranjefeest' te maken voor jong en oud. 


De traditionele 'lawaaioptocht' in Boven-Hardinxveld zorgt voor een feestelijk en vooral luidruchtig begin van de dag, zodat iedereen op tijd wakker is om bij de aubade te zijn. Deze vindt dit jaar om 9.30 uur plaats bij het Woonzorgcentrum 'De Lange Wei'. Ik hoop dat velen van u zullen deelnemen aan dit feestelijke begin van een ongetwijfeld geslaagde Koningsdag. Na afloop van de aubade vinden er diverse concerten plaats in de plaatselijke woonzorgcentra. Deze zijn voor eenieder vrij toegankelijk.


4 en 5 mei

Op 4 mei vindt de jaarlijkse Herdenking plaats in ons dorp. Er worden bij het monument kransen gelegd namens diverse organisaties en bloemen door de deelnemende schoolkinderen, maar ook u kunt daarna – als u dat wilt – een bloem neerleggen. Na afloop van de herdenkingsplechtigheid bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in het gebouw van Scouting A15 aan de Sliet. Tevens is er gelegenheid om gezamenlijk de documentaire van de NOS in het kader van de Nationale Herdenking 2019 te kijken. Deze staat dit jaar namelijk in het teken van de geschiedenis van de Merwede-gijzelaars.


Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.


Het thema beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Het voedt ook de bewustwording van het feit dat we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, een bijna onbeperkte vrijheid genieten om te doen en laten wat we willen, maar richt zich vooral op de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze keuzes staan niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Zijn er daarom, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzes die we maken?


Het thema In vrijheid kiezen stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn - of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. De jaarthematekst  'Democratie komt met een verantwoordelijkheid'  is geschreven door Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer.


In Het Kompas vindt u het complete programma van Koningsdag 2019. Het bestuur van Stichting ‘Oranje Trouw’ en Stichting ‘Het Vierspan’ hebben ook dit jaar weer hun uiterste best gedaan om Koningsdag tot een echt 'Oranjefeest'  te maken. Vrijwilligers zijn op zo’n dag van onschatbare waarde. Scouting A15, het Rode Kruis en de sportverenigingen dragen als vanouds ook hun steentje bij. Dank hiervoor!


Een feestelijke en zonnige Koningsdag 2019,een waardevolle Herdenking en Bevrijdingsdag toegewenst.


Ik ontmoet u graag bij beide gelegenheden!


Hardinxveld-Giessendam, april 2019

Dirk Heijkoop,
burgemeester

Een feestelijke en zonnige Koningsdag 2019,een waardevolle Herdenking en Bevrijdingsdag toegewenst.

Pagina delen

LinkedIn
Google+