Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

College kijkt bezorgd vooruit in perspectiefnota

De jaarrekening 2018, waarin het college vertelt waar de gemeente haar geld aan heeft uitgegeven, is afgesloten met een bescheiden plus. De toekomst toont een minder goed beeld. Positieve vooruitzichten zijn verslechterd en op termijn dreigen begrotingstekorten.


Plannen vorige raadsperiode uitgevoerd

In 2018 eindigde de vorige raadsperiode. Bijna alle plannen uit deze periode zijn door het college uitgevoerd. Denk hierbij aan de aanstelling van een Accountmanager voor bedrijven, de mogelijkheid om welstandsvrij een huis te bouwen, vereenvoudiging van bewonersinitiatieven via de Maatschappelijke Agenda en afval wordt duurzamer opgehaald met 'Van Afval Naar Grondstof'.


Te weinig geld voor toekomstige zorg

Wethouder financiën Theo Boerman vertelt: "Als we terugkijken zijn we tevreden. Maar kijken we vooruit, dan zijn we bezorgd. Dit komt vooral door sterk toenemende kosten voor onze zorg aan hulpbehoevende inwoners. De vooruitzichten voor de jaren 2020-2023 zijn daardoor op financieel gebied niet positief. We krijgen gewoonweg niet genoeg geld van Den Haag voor onze zorgtaken. We sluiten ons aan bij de landelijke discussie dat zorg onbetaalbaar dreigt te worden."


Plannen voor toekomst

De perspectiefnota vertelt over de toekomstige plannen en het beschikbare geld van de gemeente. De gemeente gaat duurzame plannen uit de Lokale Energieagenda uitvoeren. Er wordt meer geïnvesteerd in wegen en groen. Veiligheid en handhaving krijgen een prominentere plaats. Inspanningen om de zorg efficiënter en doeltreffender te maken worden geïntensiveerd. Verder wordt stevig ingezet op gevarieerde woningbouw. Zo blijft  Hardinxveld-Giessendam aantrekkelijk als werk- en woonomgeving.

 

Financieel gezond door verkoop Eneco aandelen

De gemeente verkoopt haar Enecoaandelen volgend jaar. Boerman: "Om financieel gezond te blijven, gebruiken we dit geld voor een deel voor het aflossen van onze schuld en zetten we geld apart voor noodzakelijke investeringen. We blijven vooruit kijken!"

 

Gemeenteraad

Tijdens Het Debat/Het Besluit van 27 juni behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2018. De perspectiefnota 2020-2023 staat op de agenda van Het Debat/Besluit van donderdag 4 juli. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn voor iedereen toegankelijk.


Positieve vooruitzichten zijn verslechterd en op termijn dreigen begrotingstekorten.

Pagina delen

LinkedIn
Google+