Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en woningcorporatie Fien Wonen maken prestatieafspraken voor 2019 - 2023

Wethouder Trudy Baggerman, voorzitter van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam Rien Stek en directeur-bestuurder van Fien Wonen Elisabeth ter Borg ondertekenden vandaag de Prestatieafspraken 2019 - 2023. Hierin staan concrete afspraken waar de drie partijen in 2019 aan gaan werken en een globale beschrijving van activiteiten tot en met 2023. De afspraken zijn gemaakt op zes onderdelen: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en aankoop en financiën. ”De verduurzaming, de (nieuwbouw)projecten en het verbeteren van onze woningen hebben de komende jaren volop onze aandacht”, aldus Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen.


Wethouder Trudy Baggerman, Rien Stek en Elisabeth ter Borg

 

In de Woningwet is vastgelegd dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties lokaal prestatieafspraken maken. Jaarlijks maken de partijen de balans op hoe het is gegaan, om vervolgens weer nieuwe prestatieafspraken te maken. In de prestatieafspraken 2019 - 2023 geven de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Fien Wonen aan hoe de partijen gezamenlijk zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam.

 

Duurzaamheidsprojecten

In het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid, startte Fien Wonen in 2018 met het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen en na-isolatie. Hiervoor brengt de corporatie geen huurverhoging in rekening bij zittende huurders. De besparing op energieverbruik komt daardoor volledig ten goede aan de huurder. Uiteindelijk worden op zo’n 1000 woningen in Hardinxveld-Giessendam zonnepanelen aangebracht. Naast het plaatsen van zonnepanelen worden aanvullende installatietechnische mogelijkheden (bijvoorbeeld een warmtenet)  onderzocht bij appartementencomplexen.

 

Bijzondere doelgroepen

Samen met de gemeente monitort de woningcorporatie welke doelgroepen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van huisvesting. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke oplossingen.

 

Trudy Baggerman (wethouder wonen en zorg): "Iedereen moet goed kunnen wonen in Hardinxveld-Giessendam. Daarbij heb ik extra aandacht voor de doelgroepen jeugd en senioren. Zo gaan we in 2019 bijvoorbeeld werken aan een pilot doorstroming voor senioren".


Hierin staan concrete afspraken waar de drie partijen in 2019 aan gaan werken en een globale beschrijving van activiteiten tot en met 2023

Pagina delen

LinkedIn
Google+