Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Verwijderingsactie voertuigwrak

Het college maakt bekend dat geconstateerd is dat in de bebouwde kom van de gemeente een voertuig zonder kenteken langdurig op het parkeerterrein van de begraafplaats aan de Spindermolen geparkeerd staat. Het is op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.


Gelet op vorenstaande wordt de eigenaar/rechthebbende en tevens overtreder van het bovengenoemde voertuig verzocht deze voor 8 december 2018 te verwijderen en verwijderd te houden van de weg.


Indien het voertuig na deze termijn niet verwijderd is, zal van gemeentewege op kosten van de overtreder tot verwijdering, meevoering en opslag worden overgegaan. Het onderhavige voertuig zal gedurende een periode van dertien weken opgeslagen worden (lopende na het moment van meevoering) op een door het college aan te wijzen plaats. Binnen de termijn van dertien weken kan de overtreder het voertuig na betaling van de gemaakte kosten daar afhalen.


Voor nadere informatie over de eigenaar van dit voertuig gelieve contact op te nemen met de BOA van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (telefoonnummer 14 0184) of/en met de wijkagent via telefoonnummer 0900-8844.


Hardinxveld-Giessendam, 5 december 2018.


Foto van de achterkant van het voertuig


Foto van de voorkant van het voertuig

Het college heeft bekend gemaakt dat er geconstateerd is dat in de bebouwde kom van de gemeente een voertuig zonder kenteken langdurig op het parkeerterrein van de begraafplaats aan de Spindermolen geparkeerd staat.

Pagina delen

LinkedIn
Google+