Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Tijdelijke verplaatsing carpoolplaats Peulenlaan

Aan het einde van de Peulenlaan, bij de afslag Hardinxveld-Giessendam West, bevindt zich een carpoolplaats. Als gevolg van de bouw van een McDonalds-restaurant wordt ter plaatse een nieuw parkeerterrein aangelegd en verschuift de carpoolplaats meer naar de rotonde. Omdat het gehele terrein opnieuw wordt ingericht, is ervoor gekozen om de carpoolplaats met ingang van 28 januari 2019 tijdelijk te verplaatsen in oostelijke richting naar een viertal parkeervakken (ca. 20 parkeerplaatsen) aan Industriestraat (ter hoogte van nr. 16). Deze vier parkeervakken hebben in de praktijk een lage bezettingsgraad.


De tijdelijke carpoolplaats wordt aangegeven met bebording.


De bovenbedoelde bouw- en inrichtingswerkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 4 maanden duren. Daarna kan weer gebruik worden gemaakt van de vernieuwde carpoolplaats op de huidige locatie.


Voor vragen kunt u terecht bij de heer mr. G.J. Nieuwland van het team Projecten en/of de heer C. Nieuwenhuizen van het team Leefomgeving. Zij zijn beiden bereikbaar via het centrale nummer van de gemeente (14 0184).Bij de afslag Hardinxveld-Giessendam West bevindt zich aan de Peulenlaan een carpoolplaats. Als gevolg van de bouw van een McDonalds-restaurant wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd en verschuift de carpoolplaats meer naar de rotonde.

Pagina delen

LinkedIn
Google+