Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Lokale ondernemers en gemeente werken samen aan plan voor jachthaven aan Merwede

Lokale ondernemers denken met de gemeente in een werkgroep mee oveWerkgroepr de mogelijkheden voor een jachthaven aan de Merwede. De komst van de buitendijkse jachthaven is nog onzeker, maar wethouder Benhard van Houwelingen ziet een lang gekoesterde wens een stapje dichterbij komen.


Er ligt een behoorlijke uitdaging voor de werkgroep van gemeente en ondernemers. Hij vertelt: 'De ruimte en mogelijkheden langs de druk bevaren Merwede zijn beperkt en we moeten rekening houden met verschillende instanties, zoals Rijkswaterstaat'.


Daarom nam de gemeente contact op met Rijkswaterstaat om na te gaan wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Na dit overleg met Rijkswaterstaat verkent de werkgroep nu de haalbaarheid van een buitendijkse jachthaven. Hiervoor is het gebied langs de A-15 tussen de trailerhelling en de Peulensluis in beeld. De meerwaarde van deze locatie is dat hier ook kansen liggen om de recreatiemogelijkheden langs de rivier op een veilige en aantrekkelijke manier te versterken.


De wethouder vervolgt: 'De locatie is door de gemeenteraad opgenomen in de structuurvisie, we juichen meer recreatieve mogelijkheden en voorzieningen binnen onze gemeente toe. 'Ook voor de regio Drechtsteden is het een meerwaarde op het gebied van recreatie. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met waterschap, provincie en het ministerie'.

De werkgroep onderzoekt komende maanden of een buitendijkse jachthaven haalbaar is. Er zijn contacten met watersportvereniging 'De Snap' en de watersportvereniging 'De Helling' is betrokken bij de werkgroep.foto

Van links naar rechts onder: Teun Meerkerk van Meerkerk Houtbouw, Eldert Besseling van Netics, Wim van Dijk van Vastgoed B.V.


Links naar rechts boven: Wethouder Benhard van Houwelingen, Jan Duijm en Gert-Jan Nieuwland. Jan Buijk (voorzitter bestuur trailerhelling) en Theo Hoftijzer van Zevenmorgen Bagger & Overslag B.V.
Hiervoor is het gebied langs de A-15 tussen de trailerhelling en de Peulensluis in beeld

Pagina delen

LinkedIn
Google+