Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Eerste stap in onderzoek naar alternatieven voor aardgas in Drechtsteden afgerond

Logo De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie.

 

Hardinxveld-Giessendam bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn.


De stappen die de gemeente wil nemen, zijn beschreven in de lokale energie agenda. Deze agenda is begin 2019 vastgesteld. In aansluiting hierop heeft de gemeente de afgelopen maanden samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een eerste schets  gemaakt voor de overstap naar aardgasvrij. Hierin staat welke alternatieven voor aardgas per wijk in de Drechtsteden het meest voor de hand liggen.


Deze eerste schets, de zogeheten Transitievisie Warmte versie 1.0., is een onderzoeksbeeld en nog geen definitief beeld. Het is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, alvast inzicht te geven in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk. De Transitievisie Warmte 1.0 en een infographic met meer informatie zijn in PDF onderaan deze pagina te vinden.


Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

De Transitievisie Warmte versie 1.0 laat zien dat er voor wijken in Hardinxveld-Giessendam op dit moment nog geen kant en klare oplossingen zijn. Er is nog verder onderzoek nodig naar alternatieven. Daar waar een warmtenet niet mogelijk is kan de elektrische warmtepomp een alternatief zijn. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. De toekomstige beschikbaarheid van deze laatste bronnen is echter nog onzeker.


Wanneer wordt mijn wijk aardgasvrij?

Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte versie 1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen voor 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen na 2030 starten. In de Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof (Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC en Stedin samen beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. 
 
Wat kunt u nu al doen?

Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk op www.regionaalenergieloket.nl welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn. Dit jaar organiseert de gemeente een of meerdere informatiebijeenkomsten over aardgasvrij wonen.


Vaststelling gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Transitievisie Warmte versie 1.0 aan de gemeenteraad gestuurd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de Transitievisie vast te stellen. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam bespreekt de Transitievisie Warmte versie 1.0 op donderdag 4 april om 19:30 uur.


Energieakkoord Drechtsteden

De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van woningen en gebouwen.

Het Energieakkoord Drechtsteden bevat ook afspraken over het duurzaam opwekken van energie, het afbouwen van het gebruik van diesel en benzine en het leveren van een substantiële bijdrage aan de sociaaleconomische groeiambities van de regio, zoals meer werkgelegenheid, betere bereikbaarheid en meer en betere huizen.
Hardinxveld-Giessendam bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn.

Pagina delen

LinkedIn
Google+