Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Wijziging Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 november 2018 de wijziging van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Deze wijziging treedt per 1 januari 2019 in werking.


De wijziging komt voort uit de wijziging van de landelijke wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage Wmo. Met de wijziging van de Verordening wordt aangesloten bij het landelijke eigen bijdragebeleid.


Vanuit het Rijk wordt de eigen bijdrage voor alle klanten gemaximeerd op 17,50 euro per vier weken. De uitzondering op deze regel betreft de groep meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd. Deze klantgroep betaalt per 2019 geen eigen bijdrage voor de Wmo. De minimale eigen bijdrage in de Drechtsteden was tot op heden vastgesteld op 11,79 euro. Vanaf 2019 gaat ook voor deze klanten een eigen bijdrage gelden van 17,50 euro per vier weken.


Voor klanten met alleen individuele begeleiding en dagbesteding wijzigt er niets. Zij betalen onder de huidige regels in de Drechtsteden geen eigen bijdrage. Deze uitzondering blijft ook in 2019 gehandhaafd.


De Drechtraad heeft ook een besluit genomen over de ritprijzen van de Drechthopper. Deze worden verhoogd, doordat gewerkt gaat worden met een instaptarief en een kilometertarief. Voor Wmo-geindiceerde klanten wordt het opstaptarief 0,60 euro en de kilometerprijs 0,19 euro. Voor klanten pashouders van 75 jaar en ouder wordt het opstaptarief 1,50 euro en de prijs per kilometer 0,39 euro.


Wilt u de Verordening inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Logo Sociale Dienst Drechtsteden

De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 november 2018 de wijziging van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Deze wijziging treedt per 1 januari 2019 in werking.

Pagina delen

LinkedIn
Google+