Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Aanmelden evenementen 2019

Wij vragen u om evenementen die in het jaar 2019 gehouden worden te melden in de maand september 2018. Dit kan via het meldingsformulier vooraankondiging evenementen op de gemeentelijke website. Alle evenementen worden op de evenementenkalender geplaatst. De kalender is bedoeld om iedereen, zowel organisatoren, hulpverleningsdiensten als omwonenden, in een vroeg stadium te informeren wat voor soort evenementen gepland worden.


De kalender is een belangrijk middel om evenementen qua tijd als locatie te spreiden. De politie en andere hulpverleningsdiensten ontvangen in november de kalender, zodat zij van deze activiteiten op de hoogte zijn. Een middelgroot of groot evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in aanmerking voor een vergunning, tenzij de burgemeester anders beslist. De politie stelt in ieder geval de voorwaarde dat, indien politie-inzet nodig is, dit uiterlijk 12 weken voor het evenement aan de politie gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren en het eventuele gevolg dat de aanvraag om een evenementenvergunning geweigerd dient te worden.


Bij vragen of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevr. M.G.H. Roest van het team Vergunningen en handhaving (APV en bijzondere wetten) of via mgh.roest-rietveld@hardinxveld-giessendam.nl


Evenementen die in het jaar 2019 gehouden worden a.u.b. melden in de maand september 2018.

Pagina delen

LinkedIn
Google+