Spring naar inhoud

Onderwerpen A-Z

Totaaloverzicht producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aan- en uitbouwen: erkers, serres, carports, schuurtjes, garages
Aangifte van overlijden
Aanvraag Omgevingsvergunning
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
Afschrift of uittreksel burgerlijke stand
Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit
Afval storten
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Bestemmingsplan
Bouwarchief inzien
Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning
Bouwgrond
Briefadres
Collectevergunning
Dakkapellen
Dakramen en lichtkoepels
DigiD, aanvragen
Drank- en Horecavergunning
Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
Erkenning kind
Evenement organiseren
Exploitatievergunning inrichting
Geboorteaangifte
Gebruik achternaam
Gebruik gemeentegrond (plaatsen steigers, containers, e.d.)
Gehandicaptenparkeerkaart
Geheimhouding persoonsgegevens
Geluidshinder horeca-inrichting / incidentele festiviteit
Gevonden en verloren voorwerpen
Grafsteen of gedenkteken plaatsen
Honden
Huishoudelijke ondersteuning
Huisnummer en adres toekenning
Inschrijven vanuit het buitenland
Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
Kadastrale informatie
Kapvergunning
Klachten over de gemeente
Koninklijke onderscheidingen
Kozijnen en gevelpanelen
Leegstandsvergunning / tijdelijk verhuur woonruimte
Legalisatie handtekening (uitnodiging, garantverklaring)
Melden overlast
Melding exploitatie bedrijf (milieumelding)
Melding (milieubeheer)
Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)
Milieuvergunning
Naamswijziging
Nederlander worden door naturalisatie
NEE-JA of NEE-NEE sticker
Ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap)
Onrechtmatig grondgebruik
Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)
Ontheffing Winkeltijdenwet
Parkeergebied blauwe zone
Paspoort en identiteitskaart
Persoonsgegevens veranderen
Peuteropvang
Planschade
Precariobelasting
Predikaat Hofleverancier en Koninklijk, en Koninklijke erepenning
Reclamemateriaal verspreiden
Rijbewijs
Rioolheffing eigenaren en gebruikers
Rolstoel aanvraag of aanpassing (Sociale Dienst Drechtsteden)
Rolstoel, scootmobiel, tillift
Scholen
Sloopmelding
Sociale Dienst Drechtsteden
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen bij volmacht
Stookontheffing
Stuk grond kopen
Subsidie Maatschappelijke ondersteuning
Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Trouwen en registratie partnerschap
Uittreksel persoonsgegevens (BRP)
Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten
Verhuizen in of naar Hardinxveld-Giessendam
Verhuizen naar het buitenland
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Vervoer, Drechthopper, kosten ander vervoer
Voorzieningen maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
Wonen, aanpassingen in huis
Woning huren / voorrang op een woning

Pagina delen

LinkedIn
Google+
 

Contact

Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
tel. 14 0184 (6 cijfers klopt)
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
facebookwww.facebook.com/gemhg
whatsapp 06-34 65 62 85



Openingstijden


Tips voor de website