Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Vrachtwagenparkeren

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten om het parkeren van vrachtwagens op de openbare weg terug te dringen. Per 1 april 2018 is het parkeren van vrachtwagens binnen de gemeentegrenzen verboden. Het parkeren van vrachtwagens is alleen nog maar toegestaan op de daarvoor aangewezen betaalde vrachtwagenparkeerplaatsen of elders waar dit nadrukkelijk wordt aangegeven, zie hiervoor de  beleidsregels betaald vrachtwagenparkeren gemeente Hardinxveld-Giessendam.


Om lokale chauffeurs tegemoet te komen exploiteert de gemeente betaalde parkeerplaatsen op Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld aan de Buitenweistraat (20) en op de te realiseren locatie Havenstraat (13).


Er zijn in totaal 33 plaatsen beschikbaar. Chauffeurs konden zich van 21 februari tot en met 16 maart 2018 hiervoor inschrijven (zie inschrijfformulier ( 262 kB ) PDF-bestand). Kijk voor meer informatie onder het kopje Regels en Voorwaarden. 
 

Parkeerplaats

De parkeerplaatsen zijn voorzien van genummerde parkeervakken en valhekjes. Op de parkeerplaats aan de Buitenweistraat staat een overdekte fietsenstalling. Personenauto’s kunnen op de eigen parkeerplek geparkeerd worden.

Zie voor de indeling bijgaande kaart voor de locatie aan de Buitenweistraat ( 183 kB ) PDF-bestand en de Havenstraat ( 117 kB ) PDF-bestand.


De huurprijs voor één vrachtwagenparkeerplaats is € 780,- ex BTW per jaar en wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd. De huur wordt automatisch geïncasseerd. U heeft de keuze uit een jaarlijkse of maandelijkse afschrijving.


Regels en voorwaarden


Toegepaste procedure inschrijvingen


De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald vrachtwagenparkeren gemeente Hardinxveld-Giessendam. Tot en met 16 maart 2018 werd bij de toegelaten inschrijvingen de volgende volgorde van toewijzing bepaald:


-Bij 20 of minder inschrijvingen verdeelt de gemeente de parkeerplekken aan de Buitenweistraat.
-Bij meer dan 20 inschrijvingen, maar minder dan 34, vindt loting plaats. De lotnummers 1-20 krijgen een plaats aan de Buitenweistraat toegewezen, de lotnummers 21-33 krijgen op volgorde van loting een parkeerplek aan de te realiseren locatie Havenstraat toegewezen.
-Bij 34 of meer inschrijvingen vindt de loting en toewijzing plaats zoals hiervoor beschreven met dien verstande dat de lotnummers 34 en hoger op volgorde van loting op de wachtlijst worden geplaatst.

De gemeente is ten alle tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen. Chauffeurs die zich na 16 maart 2018 inschrijven worden op volgorde van binnenkomst behandeld.


U kunt zich voor de locatie Havenstraat inschrijven als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:


1.      Vrachtwagenchauffeurs met 1 vrachtwagen in eigendom en die uitsluitend werkzaam zijn als zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
2.     Vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
3.     Eigenaar van of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam met maximaal 3 vrachtwagens in eigendom. 

 
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij in behandeling nemen. U kunt het formulier sturen aan: ne.landman@hardinxveld-giessendam.nl.


U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving.


U kunt zich van 21 februari tot en met 16 maart 2018 inschrijven als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:


1. Vrachtwagenchauffeurs met 1 vrachtwagen in eigendom en die uitsluitend werkzaam zijn als zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

2. Vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

3. Eigenaar van of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam met maximaal 3 vrachtwagens in eigendom. 


Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij in behandeling nemen. U kunt het formulier tot en met 16 maart 2018 sturen aan: ne.landman@hardinxveld-giessendam.nl.


U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald vrachtwagenparkeren gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bij 20 of minder inschrijvingen verdeelt de gemeente de parkeerplekken aan de Buitenweistraat. Bij meer dan 20 inschrijvingen, maar minder dan 34, vindt loting plaats. De lotnummers 1-20 krijgen een plaats aan de Buitenweistraat toegewezen, de lotnummers 21-33 krijgen op volgorde van loting een parkeerplek aan de te realiseren locatie Havenstraat toegewezen. Bij 34 of meer inschrijvingen vindt de loting en toewijzing plaats zoals hiervoor beschreven met dien verstande dat de lotnummers 34 en hoger op volgorde van loting op de wachtlijst worden geplaatst. De gemeente is ten alle tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen. Chauffeurs die zich na 16 maart 2018 inschrijven worden ook op de wachtlijst geplaatst op volgorde van binnenkomst.

Toewijzing en ondertekening huurovereenkomst

In de week van 19 maart 2018 ontvangen de chauffeurs of bedrijven die zich hebben ingeschreven per e-mail bericht of en zo ja welke parkeerplaats zij krijgen toegewezen. De huurovereenkomst gaat in op 1 april 2018.


Uiterlijk 29 maart dienen de huurovereenkomst tezamen met het machtigingsformulier te zijn geformaliseerd en vindt tezelfdertijd de sleuteloverdracht op het gemeentehuis plaats. Bij de te maken afspraak dient u uw legitimatiebewijs te tonen. U ontvangt hierover persoonlijk bericht. Ter informatie treft u hierbij de huurovereenkomst ( 90 kB ) PDF-bestand en het machtigingsformulier ( 82 kB ) PDF-bestand aan.


Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N.E. Landman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam via e-mail op ne.landman@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch via 14 0184.


Pagina delen

LinkedIn
Google+