Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Wateroverlast

 • Rioolinformatie

  Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. Voor de riolering (“huisaansluiting”) op uw eigen grond bent u zelf verantwoordelijk. Als de verstopping binnen de perceelgrens ligt is de eigenaar (of verhuurder) van een woning en/of pand daarom verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de kosten. >> Lees meer

   
 • Tips om wateroverlast tegen te gaan

  Er is een boekje 'Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan' >> Lees meer

   
 • Calamiteitenplan wateroverlast

  In het Calamiteitenplan wateroverlast staat wat de verschillende partijen (gemeente, waterschap, regionale brandweer/veiligheidsregio) doen om wateroverlast bij extreme regenval zo veel als mogelijk te beperken. Het Calamiteitenplan werkt op basis van weersverwachtingen. Bij extreme neerslagverwachting worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra pompen. >> Lees meer

   
 • Stimuleringslening voor funderingsherstel aanvragen

  Als u uw woning op wilt vijzelen om wateroverlast te voorkomen, dan kunt u bij de gemeente een 'stimuleringslening funderingsherstel' aanvragen. >> Lees meer

   
 • Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

  De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. In de bijlagen vindt u de stand van zaken van januari/februari 2017. >> Lees meer

   

Pagina delen

LinkedIn
Google+