Spring naar inhoud

Wateroverlast

 • Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

  De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. In de bijlagen vindt u de stand van zaken van januari/februari 2017.

   
 • Stimuleringslening voor funderingsherstel aanvragen

  Als u uw woning op wilt vijzelen om wateroverlast te voorkomen, dan kunt u bij de gemeente een 'stimuleringslening funderingsherstel' aanvragen.

   
 • Calamiteitenplan wateroverlast

  In het Calamiteitenplan wateroverlast staat wat de verschillende partijen (gemeente, waterschap, regionale brandweer/veiligheidsregio) doen om wateroverlast bij extreme regenval zo veel als mogelijk te beperken. Het Calamiteitenplan werkt op basis van weersverwachtingen. Bij extreme neerslagverwachting worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra pompen.

   
 • Tips om wateroverlast tegen te gaan

  Er is een boekje 'Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan'

   

Pagina delen

LinkedIn
Google+
 

Contact

Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
tel. 14 0184 (6 cijfers klopt)
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
facebookwww.facebook.com/gemhg
whatsapp 06-34 65 62 85Openingstijden


Tips voor de website