Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Parkeren vrachtauto's en autobussen

Sinds 1 april 2018 mogen in Hardinxveld-Giessendam vrachtauto's niet meer geparkeerd worden in de bebouwde kom. Daar zijn betaalde vrachtautoparkeerplaatsen voor gekomen. In de praktijk bleken de regels niet voldoende duidelijk. Ook was gebleken dat de regels niet juist zijn gepubliceerd. Om dit te herstellen zijn de beleidsregels aangepast en is er voor de nadere aanduiding van voertuigen een aanwijsbesluit genomen. Dit betekent dat vrachtauto's en autobussen geparkeerd moeten worden op betaalde vrachtautoparkeerplaatsen. Andere grote voertuigen (hoger dan 2.40 m en langer dan 6.0 m.) mochten eerst nergens parkeren maar na deze wijziging is een aantal straten op de bedrijventerreinen Nieuweweg, Langeveer en Boven-Hardinxveld aangewezen waar deze wel mogen parkeren. Zie hiervoor de aangepaste beleidsregels "Betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam" en het nieuwe "Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen" 

 

Vrachtautoparkeerplaats

Om lokale chauffeurs tegemoet te komen exploiteert de gemeente betaalde parkeerplaatsen op Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld aan de Buitenweistraat (20) en op de tijdelijke locatie aan de Havenstraat (13). Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Chauffeurs kunnen zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier ( 262 kB ) PDF-bestand. Kijk voor meer informatie onder het kopje Regels en Voorwaarden.


De parkeerplaatsen zijn voorzien van genummerde parkeervakken en valhekjes. Op de parkeerplaats aan de Buitenweistraat staat een overdekte fietsenstalling. Personenauto’s kunnen op de eigen parkeerplek geparkeerd worden.

Zie voor de indeling bijgaande kaart voor de locatie aan de Buitenweistraat ( 183 kB ) PDF-bestand en de Havenstraat ( 117 kB ) PDF-bestand.

De huurprijs voor één vrachtwagenparkeerplaats is € 780,- ex BTW per jaar en wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd. De huur wordt automatisch geïncasseerd. U heeft de keuze uit een jaarlijkse of maandelijkse afschrijving.


Regels en voorwaarden

Toegepaste procedure inschrijvingen

De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op dit moment kunt u zich alleen nog inschrijven voor de tijdelijke locatie aan de Havenstraat als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 

  1. Vrachtwagenchauffeurs met 1 vrachtwagen in eigendom en die uitsluitend werkzaam zijn als zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  2. Vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  3. Eigenaar van of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam met maximaal 3 vrachtwagens in eigendom.

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij in behandeling nemen. U kunt het formulier sturen aan: ne.landman@hardinxveld-giessendam.nl. 

 


U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam.


U ontvangt van ons binnen 10 dagen na indiening van uw inschrijfformulier bericht of en zo ja welke plaats aan de Havenstraat wordt toegewezen tezamen met het concept huurovereenkomst en machtigingsformulier. Bij de te maken afspraak voor sleuteloverdracht wordt het huurcontract ondertekend, hierbij dient u uw legitimatiebewijs te tonen. Ter informatie treft u hierbij de huurovereenkomst ( 90 kB ) PDF-bestanden het machtigingsformulier ( 82 kB ) PDF-bestand aan. De gemeente is ten alle tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen.


Contact

Voor meer informatie over het huren van een vrachtautoparkeerplaats kunt u contact opnemen met mevrouw N.E. Landman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam via e-mail op ne.landman@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch via 14 0184.

Pagina delen

LinkedIn
Google+