Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Leerlingenvervoer, kostenvergoeding aanvragen

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van vervoerskosten van een schoolgaand kind.


Voorwaarden zijn onder meer:

 • uw kind woont of verblijft tijdens de schoolperiode in Hardinxveld-Giessendam,
 • en de afstand tussen woning en school bedraagt minimaal 6 kilometer.

U doet de aanvraag voor vergoeding in principe geheel digitaal.  Als het kind nog geen 18 jaar is kan de aanvraag alleen worden gedaan door een persoon die wel minimaal 18 jaar is, bijvoorbeeld de vader, moeder, voogd of verzorger.


Als u meerdere kinderen wilt aanmelden, moet u voor elk kind een aparte aanvraag indienen.


Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. U krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of u wel of niet recht heeft op een vervoerskostenvergoeding.  Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer te ontvangen.


Let op: 

 • u kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan
 • om veiligheidsredenen vervalt de verbinding als u langer dan een kwartier pauzeert bij het invullen van het formulier
 • bijlagen die u toevoegt mogen samen niet groter zijn dan 2,5 MB

Zorgt u er daarom voor dat u, om de aanvraag vlot te laten verlopen, onder meer het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint:

 • uw DigiD-inloggegevens
 • gegevens van de leerling (verblijfadres, geboortedatum, burgerservicenummer)
 • gegevens van de school (naam, adres, telefoonnummer)
 • uw argumenten waarom u uw kind niet naar een dichterbij gelegen school wilt laten gaan
 • de datum van de eerste schooldag
 • de reisafstand tussen woning en school
 • de schooltijden van uw kind
 • (als uw kind ook ergens stage gaat lopen) gegevens over stageadres en stagetijden
 • (als uw kind een handicap heeft) medische verklaringen over de handicap (liefst in digitale vorm)
 • (als uw kind geen handicap heeft maar volgens u wel aangepast vervoer nodig heeft) uw argumenten waarom uw kind volgens u aangepast vervoer nodig heeft
 • (als uw kind met het openbaar vervoer meer dan anderhalf uur onderweg zou zijn, enkele reis) totale reistijd enkele reis, onderverdeeld in aantallen minuten looptijd, rijtijd en wachttijd
 • het mobiele telefoonnummer van een tweede contactpersoon
 • (als u uw kind met uw eigen auto wilt vervoeren) hoeveel andere kinderen wilt u eventueel eveneens vervoeren
 • gegevens van de bank- of girorekening waar een vergoeding naar kan worden overgemaakt
 • (als uw kind naar een basisschool gaat en het gecorrigeerd verzamelinkomen van de ouders/verzorgers over 2016 bedraagt minder dan € 26.100) een kopie van de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2016 van u en uw partner (liefst in digitale vorm), of vraag anders bij de Belastingdienst (tel. 0800-0543) een Inkomensverklaring (voorheen: IB 60-verklaring) van u en uw partner en voeg dat bij (liefst in digitale vorm).

U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl.


Online kostenvergoeding aanvragen


Pagina delen

LinkedIn
Google+
 

Contact

Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
tel. 14 0184 (6 cijfers klopt)
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
facebookwww.facebook.com/gemhg
whatsapp 06-34 65 62 85Openingstijden


Tips voor de website