Bestemmingsplan, exploitatieplan en hogere waarden ‘De Blauwe Zoom – West’

Het bestemmingsplan, exploitatieplan en besluit Hogere waarde liggen van donderdag 4 april tot en met woensdag 15 mei 2024 ter inzage.