Communicatie en burgerparticipatie

Hier vindt u 'Participeren blijven we leren'. Een nota over participatie van burgers, bedrijven en instellingen.