Adviescommissies

  • Verkeerscommissie

    De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen.

  • Commissie voor de bezwaarschriften

    De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen.