Commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen.

Bent u het niet eens met een besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u bezwaar maken. De commissie voor de bezwaarschriften behandelt alle bezwaarschriften die burgers en bedrijven bij de gemeente indienen. De commissie werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van het bezwaar.

Er is een informatiepagina over de bezwaarschriftprocedure beschikbaar.

De commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit:

  • Voorzitter: N. van Eck
  • Secretaris: mr. G.J. Nieuwland
  • Commissielid: mr. R.T.J. van Halen, J.C. Hol en G. Zwerus

U kunt contact opnemen met de commissiesecretaris via tel. 14 0184 of info@gemhg.nl.