College van B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk hier wie er in het college van B&W zitten

Coalitieakkoord 2022-2026

In de afgelopen weken hebben we prettige gesprekken gevoerd over de inhoud en over onze onderlinge relatie. Het resultaat is dit akkoord waarmee we de bestaande coalitie van T@B, SGP en ChristenUnie voortzetten. Het akkoord geven we de titel ‘Samen krachtig voortbouwen’. Met elkaar; inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, werken we de komende vier jaar aan tastbare resultaten in onze samenleving. De titel staat voor de kracht in de samenleving die breed te vinden en in te zetten is. En de titel staat ook voor een krachtige en open manier waaropwij willen werken. Met dit akkoord op hoofdlijnen willen we ruimte houden voor nieuwe ontwikkelingen in de volgende jaren. We willen een dienstbare overheid zijn, die meebeweegt met datgene wat zich in de samenleving voordoet. Dat betekent ongetwijfeld dat we voor nieuwe keuzes en afwegingen komen te staan. Dan is flexibiliteit, dienstbaarheid en maatwerk nodig. We kijken uit naar een plezierige samenwerking met de samenleving en de gehele gemeenteraad.

Namens de T@B,
Trudy Baggerman en Dick Fijnekam

Namens de SGP,
Arjan Meerkerk en Erik van den Bosch

Namens de ChristenUnie,
Jan Nederveen en Willem Pors

Bekijk hier het Coalitieakkoord 2022-2026