Als u niet zelf gaat stemmen – Volmacht geven

Gaat u niet zelf stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven.

De kiezer die voor u gaat stemmen:

  • moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen voor de Tweede Kamer
  • moet op hetzelfde moment ook stemmen
  • mag 2 keer stemmen met een volmacht

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven.

Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis). De kiezer die voor u gaat stemmen neemt mee naar het stembureau:

  • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening.
  • een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon.

Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug, voordat de andere kiezer voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. De kiezer die voor u gaat stemmen, heeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Binnenkort regelt u dit hier of aan de balie van de gemeente.