Niet zelf stemmen – Volmacht geven

Gaat u niet zelf stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. Een volmacht geven kan op verschillende manieren.

Overdragen van uw stempas

U mag ook een ander voor u laten stemmen met een onderhandse volmacht. U draagt u stempas over aan een andere kiezer (gemachtigde). Deze gemachtigde stemt dan voor u.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig uit met zijn/haar stem
 • De gemachtigde stemt op een stembureau in Hardinxveld-Giessendam
 • De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen (hij/zijn mag totaal dus drie stemmen uitbrengen)
 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtsbewijs') de naam en het adres van de gemachtigde in
 • U en de gemachtigde ondertekenen allebei uw stempas
 • De gemachtigde neemt voor het stemmen (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Uw (kopie) identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing niet langer dan vijf jaar verlopen zijn

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht mag een andere kiezer voor u stemmen. Dit doet u bijvoorbeeld omdat:

 • U uw stempas niet kunt overdragen aan een andere kiezer
 • U een identiteitsbewijs heeft dat op de dag van de verkiezing langer dan vijf jaar is verlopen
 • U geen identiteitsbewijs heeft
 • U kunt een schriftelijke volmacht online, schriftelijk of mondeling aan vragen

Online aanvragen

U vraagt de schriftelijke volmacht online aan bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk maandag 3 juni hebben ontvangen. Bij de online aanvraag voegt u een ingevuld formulier Model G-2 (pdf, 584 kB) toe als bijlage.

Schriftelijke volmacht online aanvragen

Schriftelijk volmacht schriftelijke aanvragen

 Lukt het online aanvragen niet? Zo vraagt u een schriftelijk volmachtsbewijs schriftelijk aan:

Schriftelijk volmacht mondeling aanvragen

Lukt het schriftelijk aanvragen niet? Zo vraagt u een schriftelijke volmacht mondeling aan:

 • Kom naar het gemeentehuis en meld u bij de receptie. Geef aan dat u een volmachtsbewijs wilt aanvragen. Maak vooraf een afspraak via t. 14 0184 voor het aanvragen van het volmachtsbewijs.
 • Het aanvragen van een volmachtsbewijs op het gemeentehuis kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.

Voorwaarden

 •  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op maandag 23 april 2024 als kiezer zijn geregistreerd voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Een volmachtgever kan de volmacht niet intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 • Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtsstem moet tegelijk met de eigen stem uitgebracht worden.