Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Die kunt u in het gemeentehuis aanvragen.

Uw stempas wordt ingenomen en u ontvangt dan een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing Zuid Holland kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Zuid-Holland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing Rivierenland kunt u gaan stemmen in een willekeurig lokaal binnen het Waterschap Rivierenland.

Binnenkort regelt u dit hier of aan de balie van het gemeentehuis.

Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een andere kiezer voor u kan stemmen.

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina)? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.