Stempas

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Wilt u uw stem uitbrengen dan moet u uw stempas meebrengen naar het stemlokaal.

De stempas ontvangt u op uitelijk 23 mei 2024.

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

  • op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent 
  • de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U ontvangt dan automatisch een stempas om te stemmen.

Meenemen bij stemmen

  • uw stempas
  • uw originele identiteitsbewijs

QR-code en letter- & getallenreeks op de stempas

Onder uw adresgegevens op de stempas treft u een QR-code en een letter-getallenreeks aan. Deze zijn gebruikt door post.nl om de stempassen te bezorgen. U kunt zelf niets met deze gegevens.