Melden overlast

Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om. Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen.

Overlast van bedrijven

Bij overlast van bedrijven denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of geurhinder of andere milieubedreigende activiteiten.

Overlast van bedrijven meldt u telefonisch bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen 24 uur per dag via telefoonnummer 0888 333 555. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert daarna ter plaatse een onderzoek uit. Als dat nodig is zal zij bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Een gevolg hiervan kan zijn dat het bedrijf maatregelen moet nemen om overlast te voorkomen.

Overlast door particulieren

Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Verontreiniging oppervlaktewater
  • Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland . U bereikt hen via telefoonnummer (0344) 649 410
  • Verontreiniging van rijkswater (bijvoorbeeld rivieren) meldt u bij Rijkswaterstaat. U bereikt hen via telefoonnummer 0800 8002

Wanneer u niet weet waaronder de verontreiniging oppervlaktewater valt, helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. Neemt u daarvoor contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 0888 333 555.

Overlast in de openbare ruimte

Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast.

Melding woon- of leefomgeving doorgeven

 

Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast.

Online melding woon- of leefomgeving doorgeven via Fixi