Alles over de afvalstoffenheffing 2024

De afvalstoffenheffing bestaat voortaan uit een vast deel en een wisselend deel. Dat wisselende tarief noemen we het recycletarief. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval, hoe minder u betaalt. Bovendien is het beter voor het milieu omdat er minder afval wordt verbrand.

Vanaf 2024 berekent de gemeente de afvalstoffenheffng op een nieuwe manier. U krijgt invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. U betaalt het recycletarief voor iedere keer dat u uw restafvalcontainer laat legen of een zak in de verzamelcontainer voor restafval gooit. Per keer kunt u een vuilniszak van maximaal 60 liter kwijt.  Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft. 

Minder restafval door beter scheiden

Met een recycletarief op restafval willen we inwoners aanmoedigen afval nog beter te scheiden en restafval te verminderen. Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en textiel zijn waardevolle grondstoffen die voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart energie, geld en grondstoffen. In 2020 verbranden we in Hardinxveld-Giessendam gemiddeld 232 kilo restafval per inwoner per jaar. En we moeten in 2025 naar 100 kilo per inwoner per jaar. Landelijk is het doel dat er in 2050 geen restafval meer is. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn.

De afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing worden de kosten aan de inwoners doorberekent die de gemeente maakt om afval op te halen en te laten verwerken. De gemeente verdient hier niets aan. De gemeente betaalt om restafval te verwerken en krijgt geld voor plastic en papier. De kosten om restafval te verwerken en de belasting hierop worden in 2024 weer landelijk verhoogd. Deze stijging heeft dus niets te maken met de invoering van het recycletarief.

Ook als we het recycletarief niet zouden invoeren, had u deze verhoging betaald. Met het recycletarief heeft u invloed op een deel van die verhoging. De gemeente maakt geen winst op de afvalstoffenheffing. Afvalinzameling staat los van de andere gemeentelijke taken. De heffing die de gemeente int, mag ook alleen gebruikt worden om afval en grondstoffen in te zamelen en te verwerken.

Recycletarief op restafval

Om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te verminderen, voeren we per 1 januari 2024 het recycletarief op restafval in.

Dat werkt zo:

  • U ontvangt in het eerste kwartaal een aanslag voor het vaste deel van de afvalstoffenheffng voor 2024. Deze is 10 euro lager dan wat u nu betaalt. Ook gaat u betalen per leging van uw restafvalcontainer of per inworp van een vuilniszak van 60 liter in de verzamelcontainer voor restafval.
  • Met de chip in uw restafvalcontainer (voor het buitengebied) en met de milieupas (voor hoogbouw en laagbouw) berekenen we hoe vaak u in 2024 uw container heeft laten legen of een zak heeft weggegooid.
  • Dit bedrag tellen we op bij het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor 2025. U betaalt in 2025 dus het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor dat jaar en we rekenen het recycletarief af over 2024.

De belangrijkste bedragen

Hoe minder restafval u heeft, hoe minder u betaalt. We zetten de bedragen op een rijtje.

Wisselend tarief afvalstoffenheffing 2024

Woonsituatie

Inzamelmiddel restafval

Recycletarief

Buitengebied

Restafvalcontainer van 240 liter

per leging € 6,

Laagbouw

Restafvalzak van 60 liter

per inworp € 1,50

Hoogbouw

Pmd bij restafval in zak van 60 liter

per inworp € 0,50

 

U betaalt dus per leging of inworp en niet per kilo. Bied dus altijd een volledig volle container aan of vuilniszak van 60 liter aan. Inwoners van hoogbouw en laagbouwwoningen zonder pmd-container kunnen hun pmd samen met het restafval weggooien in een verzamelcontainer voor restafval/pmd
in de buurt. Dit afval wordt apart opgehaald en achteraf met machines gesorteerd. Omdat deze inwoners het PMD niet gescheiden kunnen aanbieden betalen zij een lager tarief per inworp.

Op naar 100 kilo restafval

U zult al snel merken dat u veel meer kunt scheiden dan u denkt. Hulp en tips vindt u op waardlanden.nl/hulpentips

Samen voor een afvalvrije en schone regio

Om zo weinig mogelijk restafval te krijgen, is Waardlanden in mei de campagne Lekker Opgeruimd gestart om u te helpen. Met filmpjes en berichten op sociale media, met hulp & tips over hoe u afval zo makkelijk mogelijk scheidt en wat in welke bak hoort. Wilt u alles nog eens rustig bekijken? Dat
kan op waardlanden.nl/lekkeropgeruimd

Let op uw brievenbus

Half januari krijgt u ook een folder met onder andere informatie over medisch afval, inzicht in uw restafvalkosten en meer in uw brievenbus. Bewaar deze folder goed. Zo kunt u zelf zien hoe belangrijk het is om zo weinig mogelijk restafval te produceren.