Reactie college Hardinxveld-Giessendam op definitieve keuze locatie AZC Sliedrecht

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het feit dat de gemeente Sliedrecht haar definitieve keuze voor het AZC heeft bepaald aan de Zwijnskade in Sliedrecht-Noord.

Het college van B&W is teleurgesteld over de keuze van deze locatie. Vanuit het oogpunt van veiligheid, zorg, bereikbaarheid en de bouwlocaties in de directe omgeving, is de keuze onbegrijpelijk.

Burgemeester Dirk Heijkoop: "Wij hebben met de gemeente Sliedrecht verschillende gesprekken gevoerd. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Het afwegingskader van de gemeente Sliedrecht is gebaseerd op ruimtelijke argumenten vanuit het perspectief van de ontwikkelaar van Sliedrecht-Noord. Hierin is het perspectief van de ruimtelijke ontwikkelingen in Hardinxveld-Giessendam niet meegenomen. De maatschappelijke thema's veiligheid, bereikbaarheid, zorg en onderwijs die zijn aangekaart vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden geheel anders beoordeeld.  De bezwaren en zorgen die wij als gemeente hebben meegegeven, zien wij niet terug in deze definitieve beslissing."