Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

De verkenningsfase van het project ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt.

Na de bekendmaking van de eerste plannen in januari 2023 en het concept-onderzoeksplan in mei 2023, is nu het definitieve onderzoeksplan voltooid. Dit onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is tot stand gekomen op basis van 699 zienswijzen die zijn ingediend op de concept-NRD en op basis van advies van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage. U vindt de NRD op de website van het RVO. De 699 zienswijzen die zijn ingediend zijn inmiddels allemaal voorzien van een reactie door het projectteam en terug te lezen in de Nota van Antwoord, die ook sinds vandaag te vinden is op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c.

Verder onderzoek

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere de milieueffecten, kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid van de tien mogelijke routes. De resultaten van deze onderzoeken worden uitgewerkt in een milieueffectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Op basis hiervan, en op basis van advies van regionale overheden, maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit zal naar verwachting in de loop van 2025 zijn.

Nieuwsbrief

Geen informatie missen? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over dit project.