Kwijtschelding aangevraagd bij SVHW? Het besluit hierop kan langer duren

Door verhoging van de huurtoeslag (bedoeld als koopkrachtmaatregel) komen sommige mensen dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat die groep de rekening voor de lokale belastingen zou moeten betalen.

De Rijksoverheid  zoekt naar een oplossing om dit te voorkomen.   De verhoging van de huurtoeslag komt door een verlaging van de eigen bijdrage met € 34,67. De Rijksoverheid onderzoekt of het mogelijk is om bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening te houden met deze verlaging. Eind juni 2024 hoopt het Rijk hier duidelijkheid over te geven. 

Omdat SVHW moet wachten op de oplossing vanuit de Rijksoverheid, kan SVHW de kwijtscheldingsverzoeken waarbij de betalingscapaciteit moet worden berekend, nog niet behandelen. De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek kan daarom wat langer duren.