Evenement organiseren

Wilt u een evenement in Hardinxveld-Giessendam organiseren? Bijvoorbeeld een:

 • feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een openbare plaats;
 • braderie;
 • optocht (geen betoging);
 • herdenkingsplechtigheid (geen begrafenis of crematie);

Op deze pagina staat alle informatie die u nodig heeft.

Bij het organiseren van evenementen horen duidelijke afspraken. De afspraken zijn er om te zorgen voor een goed verloop van uw evenement. En voor zo veel mogelijk veiligheid en welzijn van alle betrokkenen. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld bezoekers, deelnemers en omwonenden.

Als u een evenement organiseert, dan maakt u een melding of u vraagt een vergunning aan. Dit hangt af van het soort evenement dat u organiseert.

 

Melding maken

U maakt een melding bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam als uw evenement aan alle onderstaande punten voldoet. Uw evenement:

 • heeft minder dan 100 bezoekers;
 • de activiteiten plaatsvinden tussen 10:00 uur en 24:00;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10:00 uur en na 23:00 uur;
 • het evenement niet meer dan twee straten omvat, met dien verstande dat het geen doorgaande weg of ontsluitingsweg betreft, de straten met dranghekken (voorzien van een C1-bord in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) worden afgezet, een vrije doorgang van 3,5 meter wordt gewaarborgd en de brandkranen worden vrijgehouden;
 • het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 32 vierkante meter per object en er niet meer dan vier objecten tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • er een organisator is, die geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van de hulpdiensten;
 • de organisator de burgemeester tenminste 14 dagen voorafgaand aan het evenement in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier;
 • er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
 • het evenement niet geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een zondag voor 13:00 uur;
 • de organisator tijdens het evenement een ontvangstbevestiging kan tonen van het feit dat hij een melding heeft gedaan.

U maakt een melding op zijn laatst 14 dagen voor uw evenement.

Voor het indienen van een melding gebruikt u het formulier "klein evenement".

Kosten                                                                                                                                                     

Een melding maken is gratis.

Vergunning aanvragen

Voldoet uw evenement niet aan alle punten voor een melding? Dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Er zijn kleinschalige A-evenementen en grootschalige B/C-evenementen.

Kleinschalige A-evenementen

Kleinschalige A-evenementen zijn evenementen: 

 • zonder risico of met een laag risico;
 • die weinig invloed hebben op de omgeving;
 • weinig gevolgen hebben voor het verkeer;
 • die geen tot weinig extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten nodig hebben.

U verstuurt uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag voor een evenementenvergunning. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning vult u het formulier "evenementvergunning" Ook vult u het draaiboek pdf, 47 kb in. Deze beide formulieren zijn nodig voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

Kosten aanvraag A-evenement

 • De aanvraag voor een kleinschalig A-evenement kost: € 33,20
 • Het verlenen van een doorlopende evenementenvergunning A evenement bedraagt €114,70

Grootschalige B/C-evenementen

Grootschalige B/C-evenementen zijn evenementen:

 • waar meer publiek op af komt, of
 • die grotere gevolgen hebben voor de (leef)omgeving en openbare orde, of
 • die (mogelijk) gevolgen hebben voor het verkeer, of
 • waar (mogelijk) extra capaciteit nodig is van de hulpverleningsdiensten

U verstuurt uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag voor een evenementenvergunning.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning vult u het formulier "evenementvergunning" in. Ook vult u het draaiboek in. Deze beide formulieren zijn nodig voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

Kosten aanvraag

De aanvraag voor een kleinschalig evenement kost:

 • B-evenement € 158,75
 • C-evenement € 949,85
Aanvullende vergunning

Heeft u voor uw evenement ook andere vergunningen of ontheffingen nodig? Vraag dit dan direct bij uw aanvraag aan. Denk bijvoorbeeld aan Ontheffing verstrekken zwak alcolholhoudende drank.

Heeft u voor de organisatie van het evenement drankhekken of tekstborden nodig? Dan kunt u dat via het aanvraagformulier aanvraagformulier gebruik materialen (pdf, 45 kB) aangeven. Als de gemeente geen materiaal beschikbaar heeft dan dient u de materialen zelf te huren bij gespecialiseerde bedrijven. Voor het maken van tekstborden zijn kosten verbonden.

Wetgeving