Evenement organiseren

Als u een feest, (muziek)evenement of een wedstrijd wilt organiseren, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Het is van belang dat u een aanvraag voor een vergunning op tijd indient. Meestal moet bij het organiseren van festiviteiten zowel in- als extern advies worden gevraagd; bijvoorbeeld aan de brandweer en/of politie. Mede afhankelijk van deze adviezen, kan voor de festiviteit al dan niet een vergunning worden verleend.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het organiseren van een evenement?

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning vult u het formulier "evenementvergunning" Ook vult u het draaiboek in. Deze beide formulieren zijn nodig voor het aanvragen van een evementenvergunning.

Lees ook de Capaciteitsberekening van coronamaatregelen bij evenementen

Voor het indienen van een melding gebruikt u het formulier "klein evenement".

Wanneer heb ik een vergunning voor het organiseren van een evenement nodig?

Een aantal evenementen zoals een buurtbarbecue, straatfeest, etc. kunnen door een melding worden aangevraagd. Wilt u weten of uw activiteit een vergunning of een melding is?

Moet ik een vergunning aanvragen of een melding doen?

Hoe bepaalt de gemeente of een vergunning kan worden verleend?

Dit wordt bepaald aan de hand van een risicoscan die de gemeente uitvoert. De uitkomsten van de scan bepalen de omvang van de risico's. Aan de hand van de risico's en de informatie in en bij de aanvraag adviseren politie, brandweer en andere instanties aan de gemeente of het evenement op het gevraagde tijdstip en onder welke voorwaarden, kan plaatsvinden.

Bij de toetsing van evenementen wordt rekening gehouden met de tijdens de aanvraag geldende coronamaatregelen. Met het vaccinatieprogramma wordt geen rekening gehouden. Ook is een organisator verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen. Neem voor meer informatie contact op met team Veiligheid via t. 14 0184

 

Hoe lang duurt het voor ik mijn vergunning voor het organiseren van een evenement krijg?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het organiseren van een evenement krijgt. Als uw aanvraag niet volledig is, begint de termijn pas te lopen nadat alle aanvullende informatie is ontvangen. Let op, bij grote(re) evenementen is soms meer behandeltijd nodig. Het is dus raadzaam om bij grote(re) evenementen tijdig -dus voorafgaande aan de indiening van de aanvraag- te overleggen met de gemeente. Ook kan het zijn dat u als gevolg van de op te leggen voorwaarden meer kosten moet maken dan u vooraf bij het plannen van uw evenement had voorzien.

Wat kost mijn vergunning voor het organiseren van een evenement?

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor:

  • een A evenement (regulier) bedragen € 32,76
  • een B evenement (aandacht) € 156,71
  • een C evenement (risico) € 8937,65

Het verlenen van een doorlopende evenementenvergunning A evenement bedraagt €113,25

Meer informatie

Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een evenement voldoen?

De burgemeester kent de vergunning toe op basis van de door u verstrekte gegevens. Bij grote(re) evenementen is een draaiboek (waaronder een veiligheidsplan). Download hieronder de inhoudsopgave voor het draaiboek. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften ter regulering van het evenement. Deze voorschriften hebben betrekking op:

  • de plaats en het tijdstip, technische voorzieningen en de verdere inrichting
  • de beveiliging en de veiligheid van de personen of goederen
  • de brandveiligheid
  • het belang van het verkeer
  • de verwachte deelname
  • draaiboek
Mag ik tijdens het evenement alcohol schenken?

Het is toegestaan alcohol te schenken als u ontheffing hebt en uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt hiervoor het formulier Ontheffing verstrekken zwak alcolholhoudende drank gebruiken.

Meer informatie over de Ontheffing schenken (zwak) alcoholische dranken.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een evenementenvergunning?

Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke stukken vereist (kunnen) zijn.

Meer informatie

Wilt u materialen lenen ten behoeve van uw evenement?

Heeft u voor de organisatie van het evenement drankhekken of tekstborden nodig? Dan kunt u dat via het aanvraagformulier gebruik materialen (pdf, 45 kB) aangeven. Als de gemeente geen materiaal beschikbaar heeft dan dient u de materialen zelf te huren bij gespecialiseerde bedrijven. Voor het maken van tekstborden zijn kosten verbonden.

Welke wetgeving is van toepassing?