Horeca

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (meestal cafés, restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

 • Horecavergunningen aanvragen

  Als u een horecaonderneming wilt exploiteren in Hardinxveld-Giessendam, dan moet u daarvoor één of meer vergunningen aanvragen. Gebruik hierbij één of meerdere van onderstaande formulieren.

 • Evenementvergunning aanvragen

  Als u een evenement wilt organiseren in Hardinxveld-Giessendam, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is een melding voldoende.

 • Kansspelvergunning aanvragen

  Als u een kansspel (bij voorbeeld een loterij) wilt organiseren in Hardinxveld-Giessendam, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u op basis van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

 • Geluidshinder horeca-inrichting

  U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook wanneer u een horecabedrijf wilt starten, doet u melding.

 • Ontheffing Winkeltijdenwet

  In de Winkeltijdenwet zijn regels vastgesteld op welke tijden winkels open mogen zijn. Als u buiten de normale openingstijden open wilt zijn, dan kunt u, als winkelier of organisator van bijvoorbeeld beurzen of bijzondere verkopingen, ontheffing aanvragen.

 • Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)

  U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken bij evenementen of bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard buiten een horecagelegenheid.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement in Hardinxveld-Giessendam organiseren? Op deze pagina staat alle informatie die u nodig heeft.

 • Sluitingsuren van horeca

  Onze gemeente kent vrije sluitingstijden.

 • Standplaats (natuur)ijs / Koek- en zopie

  Indien u tijdens een wedstrijd een koek- en zopiestandplaats wenst te plaatsen op het (natuur)ijs dan hoeft u daarvoor geen standplaatsvergunning aan te vragen.

 • Ventvergunning

  Wilt u op straat verkopen, aan de deur verkopen of diensten aanbieden? Hieronder valt bijvoorbeeld het verkopen van speculaaspoppen, bloemen/perkplanten of ijs met een rijdende ijscowagen. Dan heeft u een ventvergunning nodig.