Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

Hoe vraag ik een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting aan?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De aanvraag moet persoonlijk worden aangevraagd. Hiervoor maakt u een afspraak met het cluster Vergunningen & Handhaving van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

U bereikt hun via het klantcontactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 of via het e-mailadres info@gemhg.nl U kunt het aanvraagformulier exploitatievergunning downloaden of digitaal invullen.

Neem de ingevulde formulieren en bijbehorende stukken mee!

Wanneer heb ik een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting nodig?

U heeft een exploitatievergunning nodig als u een:

 • een horeca-inrichting nieuw vestigt of
 • een horeca-inrichting overneemt
 • een bestaande horeca wilt veranderen of uitbreiden
 • als de vergunninghouder niet meer in dienst is of
 • de lokaliteit op de afgegeven vergunning wijzigt
 • als u een terras wilt exploiteren

Er is geen exploitatievergunning nodig voor:

 • een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
 • een zorginstelling;
 • een museum;
 • een bedrijfskantine of- restaurant;
 • een automatiek;
 • een broodjeszaak;
 • een cafetaria (zonder drank- en horecavergunning);
 • een croissanterie;
 • een koffiebar;
 • een lunchroom;
 • een ijssalon;
 • een snackbar (zonder drank- en horecavergunning);
 • een tearoom;
 • een afhaalgelegenheid die maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken verstrekken voor gebruik elders ter plaatse;
 • een openbare inrichting van een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
 • een openbare inrichting van een kerk, vereniging of stichting, waarvan de horeca-activiteiten direct en ondergeschikt zijn aan de maatschappelijke of sportieve functie van het vigerende bestemmingsplan.
Hoe lang duurt het voor ik mijn exploitatievergunning voor een horeca-inrichting krijg?

U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag onze beslissing of u de exploitatievergunning voor een horeca-inrichting krijgt.

Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost mijn exploitatievergunning voor een horeca-inrichting?

De tarieven voor een aanwezigheidsvergunning zijn vastgelegd in het de legesverordening.

 • Het verlenen van een exploitatievergunning: € 845,70
 • Het verlenen van een exploitatievergunning i.c.m. een aanvraag om drank- en horecavergunning: € 86,15
 • Melding wijziging leidinggevende(n) op grond van artikel 2:28a APV: € 147,55
Wat neem ik mee met mijn aanvraag?

U neemt de volgende gegevens mee met uw aanvraag:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB (pdf, 43 kB) met bijlage vragenformulier BIBOB (pdf, 55 kB) (een bedrijf dat zich nieuw vestigt in de gemeente of hun rechtsvorm wijzigen)
 • een recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van de leidinggevende(n)
 • een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevende personen die in loondienst zijn bij de ondernemer. Ook een kopie van de arbeidsovereenkomsten van de leidinggevenden die ergens anders in loondienst zijn. U heeft als ondernemer geen arbeidsovereenkomst nodig
 • een bewijsstuk dat u voer het (horeca)pand kan beschikken zoals een kopie koop- of huurovereenkomst
 • een nauwkeurige plattegrond met de oppervlakte en omschrijving van de inrichting van het pand. U vermeldt ook de functies van de ruimten en de oppervlakten
 • voor het terras: een plattegrond met afmetingen en de situatie ten opzichte van de inrichting.
Aan welke regels moet ik voldoen om een exploitatievergunning voor een horeca inrichting te krijgen?

De aanvraag getoetst aan de volgende belangen: het bestemmingsplan / de beheersverordening / het exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit, de beïnvloeding van de woon - en leefsituatie en de openbare orde, de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Voor de leidinggevenden gelden de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • alle leidinggevenden staan niet onder curatele, dan wel uit het ouderlijk gezag of voogdij gezet
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
Hoe wijzig ik mijn exploitatievergunning?

Voor het wijzigen van uw exploitatievergunning voor wat betreft de inrichting vult u het formulier “exploitatievergunning” in.

Voor het wijzigen van een leidinggevende vult u het formulier 'melden nieuwe leidinggevende' in.

Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dit formulier digitaal indienen via info@gemhg.nl of de gemeentelijke website. Of per post toesturen naar gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Wanneer wijzig ik mijn exploitatievergunning?

U wijzigt uw exploitatievergunning bij het uit of in dienst treden van een (nieuwe) leidinggevenden. Of als u inrichting (bv. door een verbouwing) wijzigt.

Welke wetgeving is van toepassing?

Algemene Plaatselijke Verordening.