Milieu

 • Afval aanbieden

  Bedrijven uit Hardinxveld-Giessendam kunnen voor het aanbieden van hun afval een overeenkomst sluiten met Reinigingsdienst Waardlanden.

 • Afval en containers

  Reinigingsdienst waardlanden verzorgt de afvalzameling voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Kabels- en leidingenvergunning ('Ingravingsvergunning') aanvragen

  U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Aanvragen minstens acht weken vóór de datum waarop u met de werkzaamheden wilt beginnen.

 • Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)

  Wilt u een bedrijf beginnen? Dan is in veel gevallen een melding milieubeheer voldoende. Soms heeft u een omgevingsvergunning (voor de activiteit 'milieu') nodig.

 • Milieuvergunning

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen.

 • Tijdelijk gebruik van gemeentegrond / openbare weg aanvragen voor bedrijven, verenigingen en instellingen

  Als u tijdelijk gemeentegrond (vaak: een stukje openbare weg) wilt gebruiken, voor bij voorbeeld het opslaan van bouwmaterialen of containers, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.