Kabels- en leidingenvergunning ('Ingravingsvergunning') aanvragen

U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Aanvragen minstens acht weken vóór de datum waarop u met de werkzaamheden wilt beginnen.

De aanvraag kan worden gedaan door:

 • het bedrijf dat eigenaar is van de te leggen of verwijderen kabels en leidingen,
 • of door een eventuele aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

Het gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt mag maximaal 1000 meter lang en maximaal 500 meter breed zijn. Eventuele vergunningaanvragen voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wegafsluitingen) moet u apart indienen.

De bijlage die u toevoegt mag niet groter zijn dan 2,5 MB. Als het totaal toch groter is dan 2,5 MB,  stuur dan de bijlage per e-mail na aan info@gemhg.nl. Nadere informatie hierover vindt u in het formulier. U ontvangt een bevestigings e-mail, met als bijlage uw aanvraag in een pdf-bestand. Een factuur voor de legeskosten wordt nagezonden. U krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk na acht weken, bericht of u toestemming krijgt.

U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Ook vervalt, om veiligheidsredenen, de verbinding als u langer dan een kwartier pauzeert bij het invullen van het formulier. Zorgt u er daarom voor dat u, om de aanvraag vlot te laten verlopen, onder meer het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint:

 • uw eHerkenning-inloggegevens
 • bedrijfsgegevens (adres, telefoon, e-mail, inschrijfnummer Kamer van Koophandel)
 • contactpersoon van uw bedrijf (naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres)
 • (bij ander post- en factuuradres ) gegevens post- en factuuradres van bedrijf
 • (aannemer die werkt voor nutsbedrijf) gegevens nutsbedrijf (naam en contactgegevens, alsmede naam, telefoon en e-mailadres contactpersoon)
 • (aannemer die werkt nutsbedrijf) document waaruit blijkt dat het nutsbedrijf u machtigt om deze aanvraag te doen
 • (als u de werkzaamheden laat uitvoeren door aannemer) gegevens aannemer (naam, adres, telefoon en e-mailadres, alsmede naam, mobiele telefoon en e-mailadres contactpersoon van aannemer)
 • start- en einddatum van de werkzaamheden (minstens acht weken na de aanvraagdatum)
 • lengte en breedte van de sleuf die gegraven moet worden voor de kabels en leidingen
 • in pdf-formaat: een uitvoeringsplan met locatietekening, opgave van eventuele verkeersmaatregelen, en aanduiding van waar en wat voor kasten u wilt plaatsen (in digitale vorm, als één bijlage, maximaal 2,5 MB).

Kosten

€ 209,60 (per 1-1-2022: 212,30 )

Online kabels- en leidingenvergunning aanvragen