Duurzame warmte voor mijn huis. Wat zijn de mogelijkheden?

Hoe kunnen we onze woningen zo duurzaam mogelijk verwarmen? Dat blijft een continu punt van aandacht. We willen onze aarde namelijk niet verder belasten met onze CO2 uitstoot.

Onderzoek naar alternatieven voor aardgas

Met de warmtetransitie willen we dat in 2050 alle gebouwen in Nederland goed geïsoleerd zijn en met duurzame warmte worden verwarmd. Hiervoor heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam in 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Er is toen onderzocht welk alternatief voor aardgas geschikt zou zijn in de verschillende gebieden in Hardinxveld-Giessendam: een collectief warmtenet voor een hele buurt of een individuele (elektrische) oplossing per gebouw. Een warmtenet bleek niet geschikt voor de gehele gemeente.  Zodoende ontstonden er twee oplossingssporen: één gericht op een warmtenet, de ander gericht op individuele oplossingen. Beide oplossingsrichtingen zijn in 2023 verder onderzocht in samenwerking met onderzoeksbureau WarmteTransitieMakers. Dit leverde het volgende beeld op:

  • In de Peulen is een warmtenet kansrijk, met voornamelijk oppervlaktewater als warmtebron. Wordt in de Peulen een warmtenet ontwikkeld, dan kan mogelijk ook een deel van de Wielwijk daarop aangesloten worden. Zodoende wordt in de Peulen en de Wielwijk in de nabije toekomst een haalbaarheidsstudie naar het warmtenet gedaan.
  • In de rest van het dorp is aansluiten op een warmtenet niet kansrijk. Zodoende is de oplossingsrichting hier om aan de slag te gaan met individuele oplossingen.

Individuele oplossingen

​Die oplossingen komen er in drie smaken, waarvan er 2 dicht bij elkaar zitten:

  1. Uw woning is goed geïsoleerd en kan elektrisch verwarmd worden. Een individuele oplossing voor uw woning dus, met all-electric warmtepomp bijvoorbeeld.
  2. Uw woning is wat ouder en redelijk geïsoleerd. Ook hier is het logisch te kiezen voor een individuele oplossing, maar omdat uw woning meer warmte nodig heeft dan een warmtepomp goed kan leveren kiest u voor een hybride systeem. Dit werkt in principe net als een warmtepomp, maar er wordt ook nog gas gebruikt als het echt koud is.
  3. U woont in de Peulen of de Wielwijk. Hier lijkt het logisch om te kiezen voor een collectieve oplossing, namelijk een warmtenet. Dat willen we verder onderzoeken, zeker ook samen met de inwoners van dat gebied. Als gemeente zetten we er op in nog voor het einde van het jaar de huiseigenaren in dat gebied te betrekken bij dat onderzoek.