Duurzaamheid

  • Duurzaamheid in Hardinxveld-Giessendam

    Wij hebben onze aarde en daarmee ook onze gemeente in bruikleen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te gaan, voor nu en de toekomst. Wachten is geen optie meer. Als gemeente Hardinxveld-Giessendam gaan we hiermee actief aan de slag en we hebben daarin ook een voorbeeldfunctie.

  • Nieuw mobiliteitsplan 2023-2033 toekomstbestendig én duurzaam

    Met de vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan heeft de gemeente een actueel en toekomstgericht plan dat bijdraagt aan een veilige, bereikbare, aantrekkelijke en duurzame gemeente.

  • Biodiversiteit

    Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp in gemeente Hardinxveld-Giessendam. De komende jaren wil de gemeente meer aandacht besteden aan dit onderwerp. We willen inzetten op versterking van de biodiversiteit in Hardinxveld-Giessendam. Dit doen we op verschillende manieren. We beschermen natuur en specifieke soorten. We benutten kansen en zetten in op flora en fauna die van nature in het gebied voorkomen.