Biodiversiteit

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp in gemeente Hardinxveld-Giessendam. De komende jaren wil de gemeente meer aandacht besteden aan dit onderwerp. We willen inzetten op versterking van de biodiversiteit in Hardinxveld-Giessendam. Dit doen we op verschillende manieren. We beschermen natuur en specifieke soorten. We benutten kansen en zetten in op flora en fauna die van nature in het gebied voorkomen.

Sinusbeheer

We investeren in de aanleg van bloemrijke bermen. Ook passen we op grasland, zoals bermen, het zogenoemde sinusbeheer toe. Dit betekent dat tijdens het maaien niet alles in één keer gemaaid wordt. Het maaien gebeurt in delen, waardoor veel variatie in het grasland ontstaat. Zo groeit op elk moment van het jaar iets dat goed is voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën.

Natuurvriendelijke oevers

In de gemeente zetten we ook in op natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt rekening gehouden met landschap en natuur. Er ontstaat een geleidelijke overgang tussen water en land. De drassige bodem in het ondiepe water is erg belangrijk voor vissen, vogels, amfibieën, kikkers en insecten.

Wat we verder doen

Aan het verhogen van biodiversiteit wordt ook bijgedragen door:

  • Toepassen variatie: Versterken van inheemse soorten en uitbreiden van het aantal soorten.
  • Verbinden: Ontwikkelen en versterken van ecologische verbindingen tussen natuurgebieden en andere groene gebieden.
  • Inwoners betrekken door bewustwording omtrent het thema biodiversiteit en ideeën aanreiken over een natuurvriendelijke inrichting en passend onderhoud van de tuin.
  • Organisatie van beheer; beheer gericht op ecologisch en biodiversiteit.