Het verhaal van de RES

De komende jaren gaan we in Nederland steeds meer energie duurzaam opwekken. Dat is in 2019 afgesproken in het Klimaatakkoord. Zo zorgen we met zijn allen dat de CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt in een aantal stappen een Regionale Energiestrategie (RES). Een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit elke regio kan opwekken met wind en zon, en welke locaties hiervoor geschikt zijn.

Ook staat in het plan welke duurzame warmtebronnen gebruikt kunnen worden, zodat we huizen en gebouwen zonder aardgas kunnen verwarmen.

Energieregio Drechtsteden werkt graag mee aan een duurzame toekomst. Dat is niet nieuw. Al in 2017 hebben we als een van de eerste regio’s in Nederland een regionale energiestrategie gemaakt, samen met bijna dertig organisaties. We zijn dus gewend om met elkaar samen te werken. Ieder met zijn eigen belang, maar allen met hetzelfde doel.
Het valt niet te ontkennen dat we soms voor lastige keuzes staan. Want hoe je het ook went of keert, het opwekken van duurzame energie heeft invloed op ons en op onze leefomgeving. Het feit dat we een kleine energieregio zijn waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit in onze regio een uitdaging. Voor het aardgasvrij maken van woningen biedt de regio juist weer veel mogelijkheden.

Een nuchter en realistisch plan

De afgelopen periode hebben gemeenten, samen met veel experts, nagedacht over belangrijke vragen. Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten? Hoeveel duurzame energie wekken we in 2030 op? En hoe houden we het betaalbaar voor iedereen? We zien ook dat de energietransitie ons veel kan bieden. Denk aan een gezondere leefomgeving, nieuwe werkgelegenheid of comfortabelere huizen voor onze inwoners.
Op deze manier komen we tot een nuchter en realistisch energieplan. Een plan waarin we weloverwogen keuzes maken die kunnen rekenen op draagvlak, en rekening houden met de unieke kenmerken van de regio.

Zuinig op het landschap

Onze regio is bijvoorbeeld omgeven door prachtige natuurgebieden. De Biesbosch, het Groene Hart, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard zijn plekken waar mensen uit de omgeving graag komen recreëren en van de rust genieten. Open landschappen waar we zuinig op zijn en die we graag zo willen houden.
Daarom hebben we als eerste onderzocht en berekend hoeveel duurzame elektriciteit we kunnen opwekken met zonnepanelen op daken van grote gebouwen, en met zonneweides op plekken die we niet goed benutten, zoals bermen langs snelwegen of oude stortplaatsen.
Daarnaast gaan we de komende tijd onderzoeken of er meer plekken zijn in de regio waar we zonne- en of windenergie kunnen opwekken. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbende stellen we spelregels op: Wat kan er? Wat willen we? En onder welke voorwaarden?

Warmtenetten

Wat betreft het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen, geldt dat onze regio landelijk koploper is op het gebied van duurzame warmtenetten. Het bestaande warmtenet van Dordrecht zorgt er inmiddels al voor dat duizenden Dordtenaren er warmpjes bijzitten. Ook in andere gemeenten is al gestart met de aanleg: Sliedrecht en Papendrecht.
Er worden verschillende warmtebronnen ingezet. In Dordrecht wordt het warmtenet voorlopig gevoed met warmte die overblijft na verbranding van afval, in de andere Drechtstedengemeenten wordt een mix van restwarmte, warmte uit de aarde (geothermie) en warmte uit water (aquathermie) ingezet. Onze verwachting is dat, vóór 2030, 12.000 tot 25.000 woningen en andere gebouwen aardgasvrij zijn.

Stap voor stap

Zo werken we in Drechtstedengemeenten, samen met de inwoners en ondernemers, aan een haalbaar, betaalbaar en praktisch energieplan. Dat plan hoeft niet morgen af. We gaan stap voor stap verder en dragen zo ons steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. En aan de toekomst van onze regio.