Regionale Energie Strategie

Nuchter aan de slag met duurzame energie.

 • Het verhaal van de RES

  De komende jaren gaan we in Nederland steeds meer energie duurzaam opwekken. Dat is in 2019 afgesproken in het Klimaatakkoord. Zo zorgen we met zijn allen dat de CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt in een aantal stappen een Regionale Energiestrategie (RES). Een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit elke regio kan opwekken met wind en zon, en welke locaties hiervoor geschikt zijn.

 • Gemeenteraad neemt Regionale Energiestrategie aan

  Op donderdag 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). De RES 1.0 geeft invulling aan de afspraken in het Klimaatakkoord om de gewenste CO2-vermindering te halen met een aanpak die perspectief en kansen biedt. De raad heeft de RES aangenomen en wil daarmee bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat.

 • Drechtstedenenergie

  Regionale website met info over de concept-RES en alle bijbehorende documenten. In alle zeven gemeenten in de Drechtsteden gaan mensen aan de slag: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Er worden huizen geïsoleerd, warmtenetten aangelegd en zonnepanelen geplaatst. Elke actie, groot of klein, is belangrijk.

 • Infographic Energietransitie en concept RES

  10 juli 2020, pdf, 1MB

  We gaan over op duurzame energiebronnen voor warmte en elektriciteit. Hoe gaan we dat doen? Dat lees je in de concept-RES.