Digitaal Opkopers Register (DOR)

Ongeregelde goederen zijn goederen die niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend. Dit wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin ze verkeren. Bent u handelaar in of opkoper van tweedehands of ongeregelde goederen? Dan moet u zich bij de gemeente aanmelden via het Digitaal Opkopers Loket (DOL). U moet ook uw inkoop, verkoop en voorraad bijhouden in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Door registratie verkleint u de kans dat u zich schuldig maakt aan heling. U maakt het criminelen ook moeilijker om gestolen goederen te verkopen.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Als opkoper bent u verplicht uw tweedehands goederen op te nemen in een gewaarmerkt register. Met het Digitaal Opkopers Register (DOR) noteert u onder andere informatie over het product, de verkoper en de prijs. In het verkoopgedeelte noteert u informatie over welke producten aan wie zijn verkocht.

Het DOR zorgt voor minder papierwerk. Voorraadbeheer en magazijncontroles zijn door het register ook veel makkelijker. Daarnaast zoekt en sorteert u in het register makkelijk op soort, merk, type of serienummer.

Via de website ikbenhandelaar.nl kunt u meteen een gebruikersnaam en inlogcode aanvragen voor het DOR.

Hoe werkt het Digitaal Opkopers Register?

Wanneer u een artikel in het DOR invoert dat als gestolen geregistreerd staat, krijgt de politie hiervan meteen bericht. Dit vergroot de pakkans van criminelen.

Via het DOR kunt u ook eenvoudig op stopheling.nl controleren of een aangeboden artikel als gestolen geregistreerd staat. Het DOR beschermt u dus beter tegen heling.

Controle door de gemeente

Vanaf 1 september 2023 controleert gemeente Hardinxveld-Giessendam ondernemers op de registratie in het DOR of DOL. Deze controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Blijken uw zaken tijdens de controle niet op orde? Dan komt de gemeente vaker bij u langs en riskeert u een boete.

Wet- en regelgeving

Artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
Artikel 2.66 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

Heling

(Ver)koopt u tweedehands goederen en weet of vermoedt u dat deze afkomstig zijn van diefstal? Dan maakt u zich schuldig aan heling. Heling is strafbaar. Controleer voor aankoop altijd of het product gestolen is op stopheling.nl.

Meer weten?

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft in augustus 2023 een brief gestuurd aan ondernemers met informatie rondom de controles. Wilt u deze brief ook ontvangen? Neem dan contact op met team Veiligheid via 14 0184 of teamveiligheid@hardinxveld-giessendam.nl. Ook bij andere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met team Veiligheid via bovenstaande contactgegevens.