Informatie aanpak Buitendams

Informatie naar aanleiding van vragen en opmerkingen van bewoners over de aanpak Buitendams.

Geen hemelwaterriool

Er wordt geen hemelwaterriolering aangebracht. De gemeente neemt contact op met de bewoners en bedrijven die overlast ervaren om te zoeken naar een oplossing.

Bomen blijven

Op Buitendams ligt een beschermingszone voor bomen: bestaande bomen blijven staan en bomen worden alleen verwijderd als deze in slechte staat zijn, of als ze niet in de nieuwe inrichting passen.

Openbare verlichting blijft hetzelfde

De openbare verlichting blijft zoals het nu is, tenzij het niet in het nieuwe inrichting past. Of als uit de lichtberekening blijkt dat we de verlichting moeten verplaatsen.

Verbod voor vrachtwagens

Voor het gedeelte Buitendams met éénrichtingsverkeer geldt al een vrachtwagenverbod (behalve voor bestemmingsverkeer). Navigatiesystemen worden hierop aangepast. Voor het overige deel van de straat wil de gemeente de overlast van vrachtverkeer beperken door een lengtebeperking van 10 meter in te voeren. Vrachtbedrijven aan Buitendams kunnen een ontheffing aanvragen.

  • Eenrichtingsverkeer op Buitendams tussen Weideveld en Molenstraat blijft
  • De gemeente gaat het eenrichtingsverkeer op Buitendams tussen het Weideveld en de Molenstraat niet omkeren omdat
  • Alle andere eenrichtingsstraten in de omgeving moeten dan ook omgekeerd worden.
  • Er ontstaat dan een krappe bocht in de Boorstraat  (i.c.m. toenemende uitrijdende auto’s garage aan Buitendams 45).
  • De kruising Thorbeckestraat-Weideveld is onoverzichtelijker dan kruising Molenstraat-Stationsstraat voor verlatend verkeer.
  • De kruising Thorbeckestraat-Weideveld is drukker dan Molenstraat-Stationsstraat.
  • Door het omdraaien van het eenrichtingverkeer wordt de aanrijtijd voor de hulpdiensten langer.

Rijbaan 4 meter breed

De hulpdiensten hebben een rijbaan van minimaal 3,5 meter nodig om goed door te kunnen rijden. Enkele huizen staan dicht op de weg, waardoor de rijbaan 4 meter breed moet blijven. Met een rijbaan van 4 meter breed kunnen een motorvoertuig en een fietser uit tegengestelde richting op een veilige manier passeren.

Geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

De gemeente behandelt op dit moment geen aanvragen voor algemene gehandicaptenparkeerplaatsen omdat de parkeerruimte beschikbaar wordt gehouden voor de bewoners vanwege de hoge parkeerdruk. Aanvragen kan weer als er meer bekend is over de inrichting van de straat.

Voorlopig geen aanvragen laadpalen

Door de herinrichting is laadpalen aanvragen voor Buitendams op dit moment niet mogelijk is. Omdat bij het opbreken van de weg een laadpaal in de weg zou staan en tijdelijk verwijderd moet worden. Zodra er meer bekend is over het ontwerp is aanvragen van een laadpaal weer mogelijk via de website van de gemeente.

Blauwe zone Buitendams blijft

De blauwe zone blijft vanwege de bedrijvigheid die er is. Bezoekers hebben zo kans op een parkeerplaats. En winkelpersoneel parkeert zo niet de hele dag aan Buitendams (een opmerking die de gemeente kreeg uit de klankbordgroep).

Laden en lossen op eigen terrein

Parkeren voor laden en lossen bij het pakketpunt moet op eigen terrein. In de nieuwe situatie mogen voertuigen niet op de rijbaan stilstaan.

Geen parkeerplaats tussen de rotonde en Buitendams 535

De gemeente gaat om meerdere redenen hier geen parkeerplaats aanleggen. Onder dit stuk groen liggen veel kabels en leidingen. Bij het realiseren van een parkeerplaats zou de grond opgehoogd moeten worden, waardoor er te veel druk op de kabels en leidingen liggen. Daarnaast is de gemeente erg terughoudend in het opofferen van groen voor verharding. Tevens zou deze parkeerplaats handig zijn voor een te klein aantal woningen.