Precariobelasting

Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Berekenen aanslag

De precariobelasting kent een veelheid aan tarieven. Deze tarieven vindt u terug in Verordening precariobelasting

Gang van zaken

Voor het gebruik van openbare ruimte hebt u meestal een vergunning nodig. U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken tegen precariobelasting
  • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.