Gebruik van grond

 • Gebruik gemeentegrond (plaatsen steigers, containers, e.d.)

  Wilt u een steiger, container, bouwkeet of iets dergelijks plaatsen? En maakt u daarbij gebruik van de openbare ruimte? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. De openbare ruimte (zoals de weg, een straat of een voetpad) moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

 • Bouwgrond

  Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning kunt laten bouwen. Binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is er een verschil tussen bouwkavels voor particuliere woningbouw en bouwkavels voor projectontwikkelaars.