Voetpad bij de Rokerij

Op dit moment is er geen mogelijkheid voor een voetpad aan de Rivierdijk ter hoogte van de Rokerij.

De grond naast de Rokerij is niet van de gemeente. Een aansluitend voetpad aangeleggen is daardoor nu niet mogelijk. 

Het veiligst is wandelen via De Buurt. Dit wordt aangegeven op 2 punten aan de Rivierdijk met adviesborden

Tijdens de bouw van de Rokerij is er ruimte gereserveerd voor een vrijliggend fiets- en voetpad. Dit kan pas aangelegd worden bij een toekomstige dijkverzwaring.