Nieuwbouwprojecten

 • Blauwe Zoom

  Samen met de Gebroeders Blokland werkt de gemeente aan een woongebied met 600 woningen, 80 woningen per jaar aan de westkant van Hardinxveld-Giessendam, omlijst met water.

 • Buitendams 45

  50 woningen (appartementen) in het centrum van Hardinxveld-Giessendam. Initiatiefnemer is BM van Houwelingen.

 • Boezemkanaal en gemaal

  Het Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in 2017 besloten het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders te gaan inrichten. Hierbij is een extra boezemgemaal en inlaat, nodig. Hiervoor is Hardinxveld-Giessendam eind 2020 als locatie gekozen.

 • De Rokerij

  56 woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) op een voormalige bedrijfslocatie. Initiatiefnemer is Blokland Bouwpartners B.V.

 • Middenwetering

  Het gebied Middenwetering is in 2005 opgenomen in de Structuurvisie van de gemeente als een zogenoemd ‘herstructureringsgebied’. In een structuurvisie staan de doelen die we willen bereiken. Na een verkenning van de mogelijkheden zijn vanaf 2016 vervolgstappen gezet, die op dit moment nog in volle gang zijn.

 • Nederveen-Huisman

  24 woningen (eengezinswoningen). Initiatiefnemer is Gebroeders Blokland.

 • Pieter de Hooghstraat

  Woongebied met 14 sociale koopwoningen. Om de woningen betaalbaar te houden is er een Koopgarant-regeling. Er is al nieuwbouw voor de Regenboogschool, de sporthal en de velden van HKC zijn verplaatst.

 • Pietersweer, nieuwbouw scholen

  Bouwen van twee nieuwe scholen en herontwikkeling van huidige schoollocaties. Huisvesting voor twee scholen (Driemaster en Ichthus) en herontwikkeling van de huidige schoollocaties voor maatschappelijke voorzieningen en/of woningbouw

 • 't Oog (Westpunt Bedrijven)

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten om 6,6 hectare agrarisch grond een andere bestemming te geven. De bedoeling is deze grond om te zetten naar bedrijventerreinen.

 • 't Oog Woningbouw - Waardzone

  ’t Oog is het gebied tussen de MerwedeLingeLijn en de Betuwelijn, ten noorden van de dorpskern van Hardinxveld-Giessendam.

 • IJzergieterij

  150 woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) op een voormalige bedrijfslocatie. Initiatiefnemer is Gebroeders Blokland.

 • Zwaluwpad

  22 woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen. Het project is een initiatief van Blokland Bouwpartners B.V.

 • Podium

  Onze gemeente is prachtig mooi gelegen aan de Boven en Beneden Merwede. Veel bewoners wonen echter achter de snelweg en de dijk, in de Alblasserwaard. Een klein deel van de inwoners woont direct aan de rivier. Bij de ontwikkeling van het terrein van de IJzergieterij tot woongebied heeft de gemeente daarom ingezet op het aanleggen van een ‘plein’ aan de rivier voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. We hebben het de werktitel ‘Podium’ gegeven.

 • Prioriteiten gemeente Hardinxveld-Giessendam

  06 mei 2024

  In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april 204 heeft de gemeenteraad de prioritering van de grote projecten behandeld.