Prioriteiten gemeente Hardinxveld-Giessendam

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april 204 heeft de gemeenteraad de prioritering van de grote projecten behandeld.

Prioritering projecten

Projecten

Planvorming voortzetten

 • Ichthus/Driemaster
 • Huis vd Gemeente sc4 - aanbouw voor- en achterzijde ruimer
 • Centrumvisie

Nader onderzoeken

 • Wielewaal sc4 - nieuwbouw
 • Buitenzwembad sc2 - eigen ontwikkeling
 • Binnenzwembad sc3 - maximale CO2 reductie

In P&C-cyclus 2025 meenemen

 • Brug Marsstraat
 • Buitendijkse jachthaven
 • Nieuweweg Noord - extra bijdrage
 • t Oog co-financiering infra

Meekoppelkansen

 • Strategische grondaankopen
 • Vergroenen plein gemeentehuis
 • Reguliere processen/beheerplannen:
 • Beheerplan wegen
 • Beheerplan kunstwerken
 • Beheerplan vastgoed
 • Actualiseren beheerplan IHP