't Oog (Westpunt Bedrijven)

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten om 6,6 hectare agrarisch grond een andere bestemming te geven. De bedoeling is deze grond om te zetten naar bedrijventerreinen.

Waarom

Met meer en beter geschikte terreinen kunnen bedrijven uit Hardinxveld-Giessendam en omgeving doorgroeien en komt er meer ruimte om te ondernemen. Mede vanwege de extra werkgelegenheid die dat oplevert voor inwoners van de gemeente, biedt het nieuwe bedrijventerrein dus kansen voor zowel inwoners als ondernemers van Hardinxveld-Giessendam.

Wanneer

Het project is in 2018 gestart. Er wordt naar gestreefd dat bedrijven in de zomer van 2025 hun kavels kunnen gaan bebouwen.

Waar

Het projectgebied ligt in de westpunt van ’t Oog, tussen de Polderweg, Spoorweg en de Betuwelijn.

Werkzaamheden

De voorbelasting van het terrein is reeds van aangebracht. Naar verwachting zal de uitgifteprocedure van de kavels in november 2024 van start gaan.

Betrokken partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Bestemmingsplan (voorontwerp of onherroepelijk)

Het bestemmingsplan 't Oog Bedrijven is op 3 juni 2020 onherroepelijk geworden en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Klik op deze website op de groene button ‘Plannen zoeken’
  • Vul in het venster bestemmingsplannaam 't Oog Bedrijven in, of dit IMRO-nummer: NL.IMRO.0523.BP2018OOGBEDRIJVEN-VG01 en druk op enter.

Het eerste zoekresultaat is het voorontwerp bestemmingsplan voor 't Oog Bedrijven.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul het contactformulier in of neem contact op met het projectsecretariaat: projectsecretariaat@hardinxveld-giessendam.nl