't Oog (Westpunt Bedrijven)

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten om 6,6 hectare agrarisch grond een andere bestemming te geven. De bedoeling is deze grond om te zetten naar bedrijventerreinen. De gemeente betrekt toekomstige bedrijven hier intensief bij.

Waarom

Met meer geschikte terreinen kunnen meer bedrijven zich vestigen, of kunnen bestaande bedrijven uitbreiden en in onze gemeente blijven. De gemeente wil werkgelegenheid bieden aan haar inwoners en met de komst van een nieuw bedrijventerrein biedt dat kansen voor de inwoners én voor de ondernemers.

Wanneer

Het project is in 2018 gestart en kan in 2025 afgerond zijn.

Waar

Het projectgebied ligt tussen de wegen Polderweg, Spoorweg en Betuwelijn.

Werkzaamheden

Een ingediende zienswijze en een aangetekend beroep zorgden voor vertraging in het nemen van een besluit over het bestemmingsplan. De nieuwe Omgevingswet met andere regels voor flora en fauna zorgen ervoor dat er meer onderzoek in de rest van het gebied nodig is. Dit zorgt voor vertraging in de bouw van de nieuwe bedrijven. Er leefden beschermde diersoorten in het gebied die gevangen moesten worden. Dit is gebeurd en er is een vervangend leefgebied gevonden waar de diertjes naar toe verhuisd zijn en worden. Een aanbestedingsprocedure wordt gestart. Er wordt zo gezocht naar een ontwikkelaar.

Betrokken partijen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Bestemmingsplan (voorontwerp of onherroepelijk)

Het bestemmingsplan 't Oog Bedrijven is op 3 juni 2020 onherroepelijk geworden en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Klik op deze website op de groene button ‘Plannen zoeken’
  • Vul in het venster bestemmingsplannaam 't Oog Bedrijven in, of dit IMRO-nummer: NL.IMRO.0523.BP2018OOGBEDRIJVEN-VG01 en druk op enter.

Het eerste zoekresultaat is het voorontwerp bestemmingsplan voor 't Oog Bedrijven.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul het contactformulier in of neem contact op met het projectsecretariaat: projectsecretariaat@hardinxveld-giessendam.nl