Pieter de Hooghstraat

Woongebied met 14 sociale koopwoningen. Om de woningen betaalbaar te houden is er een Koopgarant-regeling. Er is al nieuwbouw voor de Regenboogschool, de sporthal en de velden van HKC zijn verplaatst.

Waarom 

De gemeente realiseert betaalbare woningen voor starters op de woningbouwmarkt.

Wanneer

Het voorontwerp bestemmingsplan is gemaakt en in juli 2023 onherroepelijk vastgesteld.   Een gunningsprocedure voor de aanbesteding aan een ontwikkelaar wordt najaar 2023 gestart en vervolgens wordt gewerkt aan een definitief bestemmingsplan. 
Naar verwachting kan er in 2024 gebouwd gaan worden. .

Waar

Het meest zuidelijk gelegen veld van korfbalvereniging HKC (korfbal).

Werkzaamheden

 • Voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage
 • Definitieve vaststelling bestemmingsplan
 • Start inschrijving woningen
 • Bouwen woningen

Betrokken partijen

 • Den Dunnen B.V. 
 • Herkon Stout.
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 • SpaceValue.
 • Opmaat (koopgarantregeling).
 • Woningcorporatie, nog nader te bepalen.

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Buitengebied is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Klik op deze website op de button ‘Plannen zoeken’
 • Vul in het venster bestemmingsplannaam in, of dit IMRO-nummer: NL.IMRO.0523.BP2022PDEHOOGH

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul het contactformulier Bouwen en verbouwen in of neem contact op met het projectsecretariaat: projectsecretariaat@hardinxveld-giessendam.nl